Fondacija Tijana Jurić

Institucionalna podrška Fondaciji Tijana Jurić - unapređenje bezbednosti dece i uvođenje dobrih praksi iz evropskih zemalja

U trećoj godini institucionalne podrške, u okviru programa Beogradske otvorene škole "Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj Uniji", Fondacija Tijana Jurić nastavlja svoje aktivnosti u cilju unapređenja uticaja civilnog društva na javne vlasti i poboljšanja praksi u domenu zaštite bezbednosti dece, u skladu sa evropskim standardima. Upravo sa tim ciljem, u narednih deset meseci planiramo realizaciju sledećih aktivnosti:

Monitoring i evaluacija Akcionog plana Fondacije: sastanak tima Fondacije godinu dana po definisanoj strategiji delovanja i ocena realizacije Akcionog plana i dogovor oko daljih akcija.

Nastavak rada na inicijativi za promenu Krivičnog zakonika – pooštravanje kaznene politike za najteža krivična dela nad decom. Nakon 10 meseci od podnošenja predloga izmene Skupštini, nije urađeno ništa po pitanju ovog predloga. Procenili smo da je problem upravo nedovoljno angažovanje interesnih grupa, te nam je plan da se obratimo Zaštitniku građana, zatim, planiramo održavanje sastanaka sa svih sedamnaest poslaničkih grupa koje su u sastavu Skupštine Republike Srbije, dodatno, planiramo sastanak sa ministarkom pravde Nelom Kuburović, koja je javno podržala predlog izmene zakona. Dodatno, u planu je održavanje okruglog stola, koji bi okupio sve interesne grupe kada je u pitanju izmena i primena nove zakonske regulative: ministre, poslanike, sudije, tužioce, advokate, psihologe i predstavnike civilnog sektora, kako bi na jednom mestu raspravljali predloženoj izmeni i o razlozima zbog kojih predlog još uvek nije ušao u Skupštinsku proceduru.

Nastavak rada na inicijativi za uvođenje "Amber alert" sistema u Srbiji: Inicijativa za uvođenje sistema brzog alarmiranja javnosti o nestanku deteta ušao je u poglavlje 24 Akcionog plana za pristupanje Srbije Evropskoj Uniji, ipak, konkretni potezi nisu napravljeni. U planu nam je nastavak rada na inicijativi za uvođenje „Amber alert“ sistema, pre svega putem lobiranja. U planu je održavanje sastanka sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srbije, na kom će se govoriti o pozitivnim efektima uvođenja ovog sistema. Dodatno, ukoliko se ukaže prilika za studijsku posetu nekoj od organizacija Evropske Unije koja ima uveden „Amber alert“ sistem u svojoj zemlji, planiramo realizaciju te posete u cilju prikupljanja dodatnih informacija o načinu implementacije ovog sistema.

Edukacije i informisanje dece, roditelja i javnosti o bezbednom korišćenju interneta i trgovini ljudima: Smatramo da je jedan od najvažnijih oblika delovanja upravo preventiva, stoga nastojimo i ubuduće da edukujemo decu, roditelje, nastavnike i druge stručne radnike o opasnostima koje prete na internetu i širimo svest o važnosti brige o bezbednosti dece na internetu. Sa tim ciljem, planiramo održavanje radionica, tribina i edukativnih predstava. Osim toga, obeležićemo i međunarodni dan sigurnijeg interneta održavanjem online kviza za decu i strimovanjem panel diskusije na temu opasnosti na internetu, koju ćemo nameniti odrasloj populaciji.

Uspostavljanje servisa za prijavu materijala nedozvoljenog sadržaja seksualnog zlostavljanja dece, koji je distribuiran na internetu. Fondacija Tijana Jurić ima ambiciju da pristupi Međunarodnom udruženju operatera internet mehanizama za prijave INHOPE (International Association of Internet Hotlines). Tokom avgusta 2018. ostvarili smo prvi kontakt sa predstavnikom INHOPE mreže (Denton Howard, CEO) i sa organizacijom Appogg Malta (Foundation for Social Welfare Services), članicom INHOPE mreže, kada je održan sastanak u cilju prikupljanja informacija o načinu funkcionisanja i uslovima pristupanja INHOPE mreži. Tokom narednih deset meseci planiramo da obezbedimo uslove za pristup ovoj mreži: obezbeđivanje posebnog prostora i opreme koji bi služili isključivo za primanje i analiziranje materijala na internetu koji u sebi sadrži elemente seksualnog zlostavljanja dece. Dodatno, u planu je potpisivanje posebnog Memoranduma o saradnji sa Odeljenjem za visokotehnološki kriminal, u okviru MUP, u cilju detaljnog definisanja obaveza obe strane kada je u pitanju uklanjanje sadržaja ove vrste sa interneta i kreiranje internet stranice na engleskom i srpskom jeziku pomoću koje bi građani i građanke mogli da prijave materijal sa interneta koji u sebi sadrži elemente seksualnog zlostavljanja dece. Na kraju, u planu su nam aktivnosti koje se tiču     kreiranja pismenih unutrašnjih procedura programa i pristupanje INHOPE mreži. Sa tim u vezi, u planu su dva sastanka sa predstavnicima INHOPE mreže, jedan u Subotici, kako bi se oni uverili u ostvarenost neophodnih uslova i drugi, u Holandiji, gde bi Fondacija Tijana Jurić učestvovala na redovnom sastanku članica INHOPE mreže.

Vesti