Južne vesti

 Evropske vrednosti južne Srbije

Podizanje kapaciteta redakcije radi intenzivnijeg i smislenijeg bavljenja procesom integracija Srbije u EU, kroz teme koje se tiču juga Srbije je osnovna ideja projekta Evropske vrednosti južne Srbije. „Južne vesti” žele da primene drugačiji pristup od tematskog pisanja na temu EU. Cilj je da se prilikom svakodnevnog izveštavanja sagleda kako proces integracije Srbije u EU utiče na svakodnevicu, koristeći primere iz Srbije i regiona.

Kreiranje načina razmišljanja redakcije da pored sagledavanja šireg aspekta građanskog interesa, sagledava i kontekst integracija Srbije u EU i to predstavi kroz medijske sadržaje je jedan od ciljeva. Unapređenje mehanizama za kontinuirano informisanje građana južne Srbije o temama od važnosti i razumevanje građana južne Srbije o važnosti demokratskog razvoja i integracija Srbije u Evropsko društvo još neki su od važnih ciljeva.

Period implementacije projekta je april - septembar 2017. godine, a aktivnosti se sprovode na jugu Srbije.

Južne vesti su regionalni medij koji nije primarno orijentisan ka generisanju profita, već ka direktnom informisanju građana, kao i njihovom učešću na ukazivanju i u rešavanju konkretnih problema. „NIIT centar za društvene inovacije” predstavlja neprofitni deo Južnih vesti. Tim čine mladi novinari, programeri i ljudi koji su svoje karijere izgradili u civilnom sektoru. 2 miliona otvorenih stranica sa više od milion poseta na mesečnom nivou i 140.000 fanova na FB, 10.000 pratilaca na Twitteru govore o reputaciji.

Sve aktivnosti na ovom projektu imaju za cilj da suštinski dugoročno podignu kapacitete redakcije Južnih vesti kao najvećeg onlajn portala na jugu Srbije, koji pokriva teritoriju od oko 2 miliona stanovnika, za bavljenje temom EU integracija, trajno.

Planirano je da ovim projektom budu obuhvaćene sledeće aktivnosti:

RETREAT i edukacija redakcije

Ova aktivnost ima za cilj da članovima redakcije približi osnovnu ideju, da se unutar redakcije uspostave principi i dogovori tehnička implementacija, kao i da se kroz par primera prikaže šta je osnovna ideja. Sam "retreat" neće sadržati klasičnu edukaciju na temu EU, već će biti u formi diskusije i razgovora sa redakcijom, a sve sa ciljem da se definišu i utvrde stavovi.

Kroz svakodnevni rad, redakcija će i sama učiti o samom procesu EU integracija, a kroz razgovor sa sagovornicima ojačavaće kontakti sa predstavnicima civilnog društva i drugih organizacija.

IZRADA TEKSTOVA

U periodu april – septembar biće izrađeno najmanje 40 tekstova (u proseku dva teksta nedeljno) kojima će biti dodat kontekst EU Integracija.

IZRADA VIDEO I LIVE EMISIJA

Biće izrađeno 5 emisija u formi "15 minuta" a teme će opet biti od važnosti za građane, sa komponentom EU integracija.

Biće i izrađene 2 uživo emisije sa live streem-om sa najmanje 3 gosta, u formi "60 minuta", a tom prilikom će i građani moći da učestvuju i diskutuju putem tvitera i FB.

Sve navedene aktivnosti na direktan način doprinose ojačavanju civilnog društva kao zastupnika interesa lokalnih zajednica u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, podstiču demokratski uticaj civilnog društva na javne vlasti i unapređuju kvalitet učešća javnosti u procesu donošenja odluka. Osim toga predviđeni rezultati jesu i unapređenje kvaliteta medijskog izveštavanja i povećan broj medijskih objava koje sadrže objektivne i značajne informacije o demokratskom razvoju i procesu pristupanja Srbije EU. 

Građani južne Srbije, čitaoci Južnih vesti, organizacije civilnog društva, ekspertska zajednica, predstavnici lokalnih samouprava, javne institucije i međunarodne institucije direktna su ciljna grupa ovog projekta koji na direktan način doprinosi unapređenju položaja građana pre svega južne Srbije kroz: kvalitetno informisanje, kvalitetnu debatu o EU integracijama, predstavljanje mehanizama za zaštitu interesa građana, unapređenja položaja organizacija civilnog društva kao zastupnika interesa građana i povećanu svest svih lokalnih aktera o procesu EU integracija i njihovim ulogama u njemu.