Južne vesti

 Evropske vrednosti južne Srbije

Podizanje kapaciteta redakcije radi intenzivnijeg i smislenijeg bavljenja procesom integracija Srbije u EU, kroz teme koje se tiču juga Srbije je osnovna ideja projekta Evropske vrednosti južne Srbije. „Južne vesti” žele da primene drugačiji pristup od tematskog pisanja na temu EU. Cilj je da se prilikom svakodnevnog izveštavanja sagleda kako proces integracije Srbije u EU utiče na svakodnevicu, koristeći primere iz Srbije i regiona.

Kreiranje načina razmišljanja redakcije da pored sagledavanja šireg aspekta građanskog interesa, sagledava i kontekst integracija Srbije u EU i to predstavi kroz medijske sadržaje je jedan od ciljeva. Unapređenje mehanizama za kontinuirano informisanje građana južne Srbije o temama od važnosti i razumevanje građana južne Srbije o važnosti demokratskog razvoja i integracija Srbije u Evropsko društvo još neki su od važnih ciljeva.

Južne vesti će se kao i do sada baviti širenjem mreže sagovornika ali i podizanjem sopstvenih kapaciteta kada je blagovremeno, istinito i potpuno informisanje u pitanju. U prethodnim godinama već smo nekoliko radnika zaposlili, te je pokrivenost manje zastupljenih delova Srbije, sve veća, a teme iz Pirota, Jablaničkog okruga, Topličkog okruga i Pčinjskog okruga sve češće su pod „mikroskopom“ Južnih vesti. S obzirom na to da treću godinu planiramo tako da potpuno proširimo krak i domete Južnih vesti na manje zastupljenu teritoriju smatramo da je od velike važnosti imati kontinuitet koji smo za ove nepune dve godine postigli.

 Ciljevi kojima ćemo težiti su:

-      Unapređenje mehanizama za kontinuirano informisanje građana južne Srbije o temama od suštinske važnosti za donošenje odluka.

-      Povećano učešće građana južne Srbije u procesima donošenja odluka i monitoringu rada javnih organa korišćenjem naprednih tehnologija i onlajn alata.

-      Povećano razumevanja građana južne Srbije o važnosti demokratskog razvoja i integracije Srbije u Evropsko društvo.

 

Očekujemo sledeće rezultate

 - Povećan broj građana zainteresovanih za teme, procese i dešavanja koji se tiču njihovih ličnih ili generalnog interesa zajednice.

- Povećana svest političkih aktera o neophodnosti bolje komunikacije sa građanima na lokalu.

- Bolja komunikacija građana sa donosiocima odluka

-  Povećano razumevanje građana o neophodnosti i važnosti njihove participacije u procesima donošenja odluka

 

-      aktivnosti čijom realizacijom planiramo da ostvarimo rezultate u tom periodu.

 

-      Analiza i izrada tekstova publikovanih na www.juznevesti.com

(u proseku, Južne vesti objave 15 tekstova dnevno, ili oko 400 na mesečnom nivou. Svaki od tekstova na direktan način odgovara na jedno pitanje «Zašto je za građane važan događaj koji se opisuje ili tema koja se obrađuje»

-      Razvoj istraživačkog novinarstva

Bezmalo svaki peti objavjeni tekst na Južnim vestima rezultat je istraživanja, što podrazumeva detaljnu analizu dokumentacije, razgovor sa velikim brojem sagovornika i prikupljanje drugih vrsta podataka.

-      Korišćenje multimedijalnih tehnologija (različite video forme)

U poslednje dve godine Južne vesti intenzivno isprobavaju nove alate kako bi građanima na što praktičniji način predstavili informacije. Uvedene su video forme "15 minuta", "15+15 minuta" (duel), "60 minuta" (debata), kratki video tizeri, i sl. U 2019. će se nastaviti sa korišćenjem postojećih i testiranjem novih formata.

-      Korišćenje društvenih mreža

Društvene mreže imaju sve veću i ozbiljniju ulogu kada je u pitanju infromisanje građana. Južne vesti sa gotovo 150.000 fanova na FB, i preko 10.000 pratilaca na tviteru ozbiljno rade na korišćenju navedenih alata i servisa. Tim koji se bavi društvenim mrežama pomno prati novine i usaglašava formu informacija koje se plasiraju putem društvenih mreža.

-      Razvoj i unapređenje dvosmerne komunikacije sa građanima

Sa ciljem da se ojača dvosmerna komunikacija uvedeni su različiti servisi sa i na kojima će se raditi i u 2019. godini,, kao što su: "Prijavi problem", "Izborna noć uživo", uživo onlajn debate tokom kojih je moguća komunikacija sa učesnicima putem tvitera, komentari (kolumne), sekcija "Ko je ko?" i sl.

-      Promocija kulture dijaloga i argumentovane diskusije

Većina pomenutih alata pomenutih kroz ranije aktivnosti ima za cilj upravo da doprinese i promociji argumentovane diskusije i razmeni mišljenja na stručnom nivou, a sve sa ciljem da građani dobiju kvalitetne infromacije na osnovu kojih će moći da donesu ispravne odluke.

-      Saradnja sa relevantnim pojedincima, OCD, medijima i javnim organima i institucijama

Južne vesti intenzivno sarađuju sa velikim brojem institucija, organizacija i pojedinaca koje rade u interesu građana. Pored deljenja zajedničke vizije, veliku važnost za Južne vesti predstavlja velika i široka baza relevantih i kredibilnih pojedinaca i institucija koji na kvalitetan način mogu diskutovati ili analizirati različite teme od važnosti za građane. 

-      Institucionalni razvoj kapaciteta za dugoročno bavljenje različitim temama i problemima

Južne vesti nastoje da stalno rade na podizanju kapaciteta novinarskog tima i menadžmenta. Praksa pokazuje da od informisanosti novinara o određenoj temi direktno zavisi kvalitet izrađenog teksta ii videa, kao i frekventnosti kojom će se novinar tom temom baviti. Ovaj projekat upravo doprinosi podizanju individualnih kapaciteta novinara, a time i cele redakcije kada su u pitanju proces integracije Srbije u EU.

AKTIVNOSTI

Detaljno opišite konkretne aktivnosti u oblastima delovanja organizacije ili medija koje planirate da sprovedete iz sredstava Institucionalne podrške u kojima se:

 

Sve aktivnosti na ovom projektu imaju za cilj suštinski dugoročno podignu kapacitete redakcije Južnih vesti kao najvećeg onlajn portala na jugu Srbije, koji pokriva teritoriju od oko 2 miliona stanovnika, za bavljenje temom EU integracija, i to ne ad hok, već trajno. Kao što smo već pominjali, prethodnih godina uspeli smo da edukujemo najpre članove redakcije, a potom i dopisnike da o temama promišljaju i kroz aspekt „putovanja“ Srbije ka EU i benefitima koje taj put nosi. Upravo zato, smatramo da je od velike važnosti nastaviti sličnim tempom, te do sada edukovane dopisnike sve više uključivati u izveštavanje sa manje zastupljenih teritorija. S tim u vezi sprovešćemo aktivnosti koje su se do sada pokazale kao veoma učinkovite, ali i propraćene od strane građana.

 

S obzirom na ograničenja u budžetu i zbog izmena pravila, nastojaćemo da obezbedimo i dodatnu podršku kako bismo čitav dopisnički tim koji smo do sada izgradili, i imali u planu da širimo, održali i razvili. Naime, ono što je najveća vrednost prethodne dvogodišnje podrške, jeste upravo mogućnost da najpre edukujemo, a potom i uposlimo dopisnike, koji su teme iz manje razvijenih i manje praćenih delova Srbije, uspevali da dobace do nacionalnog ili čak regionalnog nivoa. Upravo zbog toga, smatramo da ovakav tempo edukacije i neumornog rada sa dopisnicima, treba razvijati, kako bi Južne vesti u okviru ove institucionalne podrške postigle razvijenije kapacitete. Osim toga, to utiče na nezanemarivanje važnih tema iz svih okruga sa juga Srbije, što visoko na društvenu agendu stavlja priče od javnog interesa, koje kasnije pokreću društvenu promenu. Shodno tome, planirane aktivnosti su:

 

Aktivnosti:

RETREAT i edukacija redakcije

Kao i prethodne dve godine, i u ovoj godini smatramo da članovi redakcija moraju imati kontinuitet u radu i razvijanju sinergije. Stoga vidimo da su neumorne edukacije tima od suštinske važnosti, isto onoliko koliko je važno imati zdravu i dobru energiju među zaposlenima. Prethodnih godina pokazalo se da novi članovi redakcije bolje razumeju osnovnu ideju, a da se unutar redakcije uspostavlja princip i dogovara tehnička implementacija. Kroz nekoliko primera, pokazuje se osnovna ideja, a sam retreat osim priče o EU vrednostima, vrlo često predstavlja diskusiju i razgovor programskog tima i urednika sa novinarima, sa ciljem da se definišu teme, utvrde stavovi i „ucrta“ put kojim će redakcija raditi. Kroz svakodnevni rad, redakcija i sama uči o procesu EU integracija i vrednostima koji ovaj put nosi,a kroz razgovor sa sagovornicima ojačavaće se kontakti sa predstavnicima civilnog društva i drugih organizacija.

IZRADA TEKSTOVA

U periodu novembar – avgust biće izrađeno najmanje 30 tekstova kojima će biti dodat kontekst EU Integracija 

IZRADA VIDEO I LIVE EMISIJA

Biće izrađeno 5 emisija u formi "15 minuta" a teme će opet biti od važnosti za građane, sa komponentom EU integracija.

Biće i izrađene 2 uživo emisije sa live streem-om sa najmanje 3 gosta, u formi "60 minuta", a tom prilikom će i građani moći da učestvuju i diskutuju putem tvitera i FB,.

Onlajn kampanja i promocija

Svi medijski sadržaji će imati organizovanu i plaćenu kampanju na društvenim mrežama, kao i osobu koja će se brinuti za plasman informacija na društvene mreže i animaciju šire javnosti.

 

Dopuna „Ko je ko“ biografija

Tokom implementacije projekta biografijama pripadnika OCD, građana i eksperata, biće dopunjena rubrika „Ko je ko“ koja se stalno iznova ažurira i linkuje ka tekstovima.

 

-