Južne vesti

 Evropske vrednosti južne Srbije

Podizanje kapaciteta redakcije radi intenzivnijeg i smislenijeg bavljenja procesom integracija Srbije u EU, kroz teme koje se tiču juga Srbije je osnovna ideja projekta Evropske vrednosti južne Srbije. „Južne vesti” žele da primene drugačiji pristup od tematskog pisanja na temu EU. Cilj je da se prilikom svakodnevnog izveštavanja sagleda kako proces integracije Srbije u EU utiče na svakodnevicu, koristeći primere iz Srbije i regiona.

Kreiranje načina razmišljanja redakcije da pored sagledavanja šireg aspekta građanskog interesa, sagledava i kontekst integracija Srbije u EU i to predstavi kroz medijske sadržaje je jedan od ciljeva. Unapređenje mehanizama za kontinuirano informisanje građana južne Srbije o temama od važnosti i razumevanje građana južne Srbije o važnosti demokratskog razvoja i integracija Srbije u Evropsko društvo još neki su od važnih ciljeva.

Period implementacije projekta u okviru druge godine institucionalne podrške je novembar 2017 - oktobar 2018. godine, a aktivnosti se sprovode na jugu Srbije.

Važno je pomenuti da su u toku prethodne faze implementacije projekta, sagledavajući aspekt lokalne zajednice i uticaja procesa evrointegracija na lokalnu zajednicu, „Južne vesti” došle do zaključka da je kontekst EU integracija neizostavni faktor kada je izveštavanje o raznovrsnim dnevnim temama u pitanju. S tim u vezi, u prethodnom periodu u već postojećim dokumentima uredničke politike, dodato je još nekoliko uredničkih praksi koje se tiču sagledavanja EU integracija na lokalnom nivou. Postojeće prakse već su usvojene na nivou redakcije smeštene u Nišu, a plan za sledeću fazu implementacije projekta je da se dopisnicima iz Pčinjskog, Jablaničkog, Pirotskog i Topličkog okruga predoče prednosti ovakve vrste izveštavanja, kao i dopuna uredničkih praksi kako bi se postigla usaglašenost kodeksa i principa rada na nivou čitave dopisničke mreže “Južnih vesti”.

Južne vesti su regionalni medij koji nije primarno orijentisan ka generisanju profita, već ka direktnom informisanju građana, kao i njihovom učešću na ukazivanju i u rešavanju konkretnih problema. „NIIT centar za društvene inovacije” predstavlja neprofitni deo Južnih vesti. Tim čine mladi novinari, programeri i ljudi koji su svoje karijere izgradili u civilnom sektoru. 2 miliona otvorenih stranica sa više od milion poseta na mesečnom nivou i 140.000 fanova na FB, 10.000 pratilaca na Twitteru govore o reputaciji.

Sve aktivnosti na ovom projektu imaju za cilj da suštinski dugoročno podignu kapacitete redakcije Južnih vesti kao najvećeg onlajn portala na jugu Srbije, koji pokriva teritoriju od oko 2 miliona stanovnika, za bavljenje temom EU integracija, trajno.

Planirano je da ovim projektom budu obuhvaćene sledeće aktivnosti:

Podizanje kapaciteta dopisničke mreže za izveštavanje o procesima Evropskih integracija

Nakon redakcijskog retreata održanog u prvoj godini sprovođenja ovog projekta podignuti su kapaciteti redakcije kada je u pitanju sagledavanje EU integracija kroz promene na lokalnom nivou koje se tiču građana juga Srbije. Time su se stekli uslovi da se u daljoj implementaciji i novinari redakcije “Južnih vesti” uključe u edukaciju svojih kolega kako iz niške redakcije tako i iz šire dopisničke mreže već pomenutih okruga.

Ova aktivnost ima za cilj da dopisnicima iz drugih gradova predstavi nove unesene uredničke prakse. Kroz neposredan rad sa članovima redakcije i uredništvom, dopisnici će uspostaviti jedinstvene principe izveštavanja. Aktuelne dnevne teme sagledavaće se i iz prizme EU integracija. Kroz svakodnevnu komunikaciju i korespodenciju, niška redakcija će stalno sarađivati sa dopisnicima, dok će dopisnici međusobno razmenjivati dobre prakse. Sagledavanje EU integracija kroz razgovor sa relevantnim sagovornicima, pojedincima i organizacijama postaće jedinstveni princip kako niške redakcije tako i dopisnika “Južnih vesti”.

IZRADA TEKSTOVA

U periodu novembar 2017 - oktobar 2018 biće izrađeno najmanje 40 tekstova  kojima će biti dodat kontekst EU integracija.

IZRADA VIDEO I LIVE EMISIJA

Biće izrađeno 5 emisija u formi „15 minuta" a teme će opet biti od važnosti za građane, sa komponentom EU integracija.

Biće i izrađene 2 uživo emisije sa live streem-om sa najmanje 3 gosta, u formi „60 minuta", a tom prilikom će i građani moći da učestvuju i diskutuju putem tvitera i FB.

Biće dopunjene biografije u rubrici „Ko je ko" koje će biti fokusirane na aktivistkinjama iz civilnog sektora, a sve tekstove i medijske sadržaje pratiće onlajn kampanja.

Sve navedene aktivnosti na direktan način doprinose ojačavanju civilnog društva kao zastupnika interesa lokalnih zajednica u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, podstiču demokratski uticaj civilnog društva na javne vlasti i unapređuju kvalitet učešća javnosti u procesu donošenja odluka. Osim toga predviđeni rezultati jesu i unapređenje kvaliteta medijskog izveštavanja i povećan broj medijskih objava koje sadrže objektivne i značajne informacije o demokratskom razvoju i procesu pristupanja Srbije EU. 

Građani južne Srbije, čitaoci Južnih vesti, organizacije civilnog društva, ekspertska zajednica, predstavnici lokalnih samouprava, javne institucije i međunarodne institucije direktna su ciljna grupa ovog projekta koji na direktan način doprinosi unapređenju položaja građana pre svega južne Srbije kroz: kvalitetno informisanje, kvalitetnu debatu o EU integracijama, predstavljanje mehanizama za zaštitu interesa građana, unapređenja položaja organizacija civilnog društva kao zastupnika interesa građana i povećanu svest svih lokalnih aktera o procesu EU integracija i njihovim ulogama u njemu.