SAVETI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE NA LOKALNOM NIVOU ZA ZAŠTITU („ZELENI SAVETI“)

O onome što se tiče svih, treba i svi da odlučuju o tome. Ovo načelo je naročito važno na nivou jedinica lokalne samouprave kako bi građani i građanke mogli da učestvuju u unapređenju svog neposrednog okruženja. 

Kroz aktivno savetovanje sa stručnjacima, predstavnicima udruženja i medija, odluke opštinske ili gradske uprave se ne doživljavaju kao nametnute i strane, već kao odluke u čijoj su izradi svoj doprinos dali predstavnici svih zainteresovanih strana. Na taj način sve zainteresovane strane preuzimaju odgovornost u pogledu učinaka donete odluke. Sa druge strane, lokalna vlast dobija stručno mišljenje i pravovremene informacije „sa terena“. Na kraju, građani i građanke su obaveštene i upoznate o delovanju svoje lokalne vlasti.

Oblast u kojoj je savetovanje sa građanima i građankama neophodno radi stvaranja delotvorne politike na lokalnom nivou, jeste svakako životna sredina. Kako životna sredina prožima mnoge oblasti ljudskog delovanja, tim pre, ona još više dobija na značaju. Jedan od načina udruženog delovanja jedinica lokalne samouprave i građana i građanki u oblasti životne sredine jeste i rad saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine na lokalnom nivou, „zelenih saveta“.

Mogućnost za osnivanje ovakvih radnih tela je predviđena u članu 36, stav 1 Zakonu o lokalnoj samoupravi Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije br. 129/2007, Beograd, Republika Srbija, 2007). Prema ovom članu, skupština jedinice lokalne samouprave ima pravo da osniva stalna ili povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti. Takođe, stalno radno telo može da se osnuje i pri izvršnim organima jedinice lokalne samouprave, kao što su gradonačelnik, odnosno predsednik opštine i gradsko, odnosno opštinsko veće. Ona se uspostavljaju statutom jedinice lokalne samouprave, dok se njihov rad detaljnije uređuje poslovnikom veća. Opširnije o procesu uspostavljanja „zelenih saveta“ možete da pogledateovde

Na inicijativu Beogradske otvorene škole, UNEKOOP-a iz Paraćina, „Arhus centra“ iz Kragujevca, Centra za energetsku efikasnost - „CEFIKS iz Vršca i Stalne konferencije gradova i opština, početkom 2014. godine u pet jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji osnovani su saveti za zaštitu i unapređenje životne sredine na lokalnom nivou. Jedinice lokalne samouprave u kojima je osnovano takvo telo su:

  • Opština Paraćin; 
  • Opština Trstenik; 
  • Opština Batočina; 
  • Opština Odžaci;
  • Grad Kraljevo; 
  • Grad Vranje;
  • Grad Užice.

Ovi „zeleni saveti“ osnovani su kao tela veća u cilju unapređenja informisanosti građana o stanju životne sredine, podsticanju građanskog učešća u procesu donošenja odluka, unapređenju sprovođenju strategija, programa i planova u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine i održivog razvoja. U njihov sastav ulaze predstavnici gradskih, odnosno opštinskih veća, zaposleni u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, predstavnici organizacija civilnog društva, stručnjaci u oblasti održivog razvoja i predstavnici medija.