Nastupajući organski svet

Centar za organsku proizvodnju Selenča

„Nastupajući organski svet” je projekat sa opštim ciljem unapređenja predpristupnog pregovaračkog procesa EU, kroz aktivno učešće klastera organske poljoprivrede, u delu procesa koji se odnosi na poglavlja neposredno relevantna za organsku proizvodnju: poglavlje 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj i sa ovim povezana poglavlja 12. Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja i 27. Životna sredina i klimatske promene.

Očekivani rezultati projekta jesu približavanje predpristupnog pregovaračkog procesa EU ciljnim grupama, informisanje svih zainteresovanih subjekata o toku ovog procesa u referentnim poglavljima, jačanje kompetencija klastera organske poljoprivrede.