KOLIKO SMO BLIZU ILI DALEKO OD EVROPSKE UNIJE?

Televizija Forum

Cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija, kao i unapređen kvalitet medijskog izveštavanja o procesu pristupanja Srbije EU, bolje razumevanje građana/ki značaja procesa evropskih integracija i uloge civilnog društva u tom procesu.

Specifični ciljevi projekta su unapređenje kvaliteta javne debate i informisanosti građana o procesu evropskih integracija u tri oblasti:

  • Poštovanje ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Organizacijom seminara za 20 novinara/ki iz lokalnih medija iz Jugozapadne i Centralne Srbije na temu rodnih stereotipa i predstavljanja žena u medijima, unaprediće se kvalitet medijskog izveštavanja o procesu pristupanja Srbije EU;
  • Sloboda i nezavisnost medija. Znanja koja će novinari/ke steći na edukativnom seminaru i kasnije primenjivati u svojim redakcijama dugoročno će doprineti smanjenju rodnih stereotipa i povećanju poštovanja ženskih ljudskih prava. Sloboda i nezavisnost medija Javnom tribinom o slobodi medija na lokalnom nivou, na kojoj će govoriti predstavnici/e medijskih udruženja, skrenuće se pažnja javnosti na pritiske kojima su izloženi lokalni medijii. Tribina će doprineti i otklanjanju nedostataka koji su navedeni u Izveštaju Evropske komisije o Srbiji za 2016. u oblasti slobode izražavanja;
  • Zaštita životne sredine. Postojeći sistem kanalizacione mreže u opštini Prijepolje koji nije izgrađen prema standardima EU, biće tema TV emisije i teksta na portalu. Problem će biti sagledan iz ugla pridruživanja Srbije EU i standardima koji se u pogledu zaštite životne sredine moraju ispuniti na konkretnom primeru iz lokalne zajednice.