MONITORING OSTVARIVANJA PRAVA DETETA U PROCESU PRIDRUŽIVANJA SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

Užički centar za prava deteta

Opšti cilj projekta je da doprinese povećanju podrške građana procesu pridruživanja Srbije EU i transparentnosti tog procesa. Specifični cilj jeste povećan nivo učešća dece i organizacija civilnog društava koje se bave decom u praćenju napretka ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije EU u opštinama Zlatiborskog okruga.

Projektom je planirana realizacija sledećih aktivnosti, kojima žele da ostvare planirane rezultate:

  • Podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivo učešće u procesu praćenja napretka u okviru poglavlja 23 u delu vezanom za prava deteta kroz konsultativne sastanke sa OCD iz ciljanih opština i realizaciju Radionice za podizanje kapaciteta za učešće OCD u procesu praćenja napretka AP 23.
  • Javni događaji/debate o ostvarivanju prava deteta u kontekstu procesa pridruživanja.
  • Izrada Alternativnog periodičnog izveštaja o napretku Srbije u ostvarivanju prava deteta u okviru AP za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta.