ISTRAŽI, POKAŽI, RASPRAVI

Centar za istraživačko novinarstvo

Projekat predviđa produkciju istraživačkih priča i javne tribine o problemima u vezi sa klimatskim promenama, zaštiti i održivom korišćenju prirodnih resursa, žaštiti životne sredine i održivom razvoju lokalnih zajednica, a u kontekstu primene propisa, EU standarda i međunarodno priznatih obaveza.

Specifični ciljevi projekta: 

  1. Unaprediti kvalitet javne debate i informisanosti građana o gore navedenim temama, a u kontekstu EU integracija i doprineti podsticanju učešća javnosti u donošenju odluka;  
  2. Nalazima istraživačkih priča i dijalogom na tribinama u lokalnim zajednicama podstaći uticaj civilnog društva na vlasti i ojačati ulogu civilnog društva u zastupanju interesa lokalnih zajednica u procesu pristupanja EU.