Unapređenje bezbednosti dece u skladu sa evropskim standardima

Fondacija Tijana Jurić

Realizacijom projekta „Institucionalna podrška Fondaciji Tijana Jurić - unapređenje bezbednosti dece u skladu sa evropskim standardima” Fondacija Tijana Jurić ima cilj da u 2017. godini ostvari uspostavljanje i jačanje dijaloga ključnih aktera vezanih za unapređenje prava dece i bezbednosti, kao i da pokrene inicijative za izmenu propisa i poboljšanje informisanosti dece i građana o bezbednosnim rizicima.

Kao sveobuhvatne rezultate ovog projekta predviđene su dve nove pokrenute inicijative za izmenu pravnih akata i praktičnih mehanizama koji regulišu pravne i bezbednosne aspekte zaštite prava dece – za pooštravanje kazni za najteža krivična dela nad decom i za uvođenje jedinstvenog sistema alarmiranja javnosti po nestanku deteta.