ODRŽIVI RAZVOJ U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE VLASOTINCE

Projekat „Održivi razvoj u oblasti životne sredine Opštine Vlasotince“ izvodi Udruženje „Pavlos“ iz Vlasotinca uz podršku Beogradske otvorene škole i Opštine Vlasotince. Projekat je izvoden na teritoriji Opštine Vlasotince u periodu od 20. oktobra 2014. godine do 23. januara 2015. godine.

Projekat ima za cilj stvaranje uslova za održivi razvoj Opštine Vlasotince, koji će biti zasnovan na saradnji civilnog društva i lokalne vlasti u oblasti zaštite životne sredine. Specifični ciljevi projekta su:

  • Jačanje uloge civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine kroz razvijanje partnerstva javnog i civilnog sektora u rešavanju konkretnih ekoloških problema;
  • Unapređivanje transparentnosti i odgovornosti jedinice lokalne samouprave kroz uključivanje udruženja u kreiranje praktične politike u oblasti životne sredine;
  • Povećanje ekološke svesti građana Opštine Vlasotince.

Očekivani rezultati projekta su uspostavljena institucionalnizovana saradnja između udruženja i lokalne samouprave u rešavanju konkretnih ekoloških problema; kreiran i uspostavljen Savet za zaštitu životne sredine Opštine Vlasotince kao mehanizam za kreiranje praktične politike u oblasti zaštite životne sredine; stvoreni uslovi za separaciju i sakupljanje sekundarnih sirovina u pilot ruralnoj sredini; podignuta ekološka svest i podstaknut aktivizam učenika/ca osnovne škole „Braća Milenković“ u Šišavi.

Glavne aktivnosti na projektu su:

  • Konsultativni proces sa predstavnicima zainteresovanih strana na lokalnom nivou u oblasti životne sredine;
  • Proces javnog zagovaranja za formiranje Saveta za zaštitu životne sredine Opštine Vlasotince;
  • Sprovođenje projekta „Izgradnja kapaciteta za sakupljanje i separaciju sekundarnih sirovina (PET ambalaže) na mestu nastanka“ u seoskoj sredini Opštine Vlasotince;
  • Promotivne aktivnosti na podizanju ekološke svesti učenika i učenica osnovne škole Opštine Vlasotince.

Ukupna vrednost projekta je 1.170,00 evra. Opština Vlasotince sufinansira projekat u iznosu od 270,00 evra.

Projekat se realizuje kroz Program podrške udruženjima kroz dodelu malih grantova u okviru projekta ReForce – Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave”, koji izvode Beogradska otvorena škola i Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije. Projekat ReForce - Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave” finansira Evropska unija u okviru Programa Podrška civilnom društvu 2012” i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Program se izvodi u saradnji sa opštinama Belom Palankom, Bosilegradom, Vladičinim Hanom, Vlasotincem, Novom Varoši, Raškom, Surdulicom, Trgovištem i Čajetinom  i gradovima Užicem i Vranjem.

Ukupna vrednost Programa je 16.432,00 evra. Kroz Program je obezbeđena finansijska podrška partnerskih gradova i opština u iznosu od 6.432,00 evra. U okviru projekta ReForce – Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave”, kroz Program podrške udruženjima kroz dodelu malih grantova, podržano je 11 projekata udruženja.