UNAPREĐENJE TRANSPARENTNOSTI JAVNIH FINANSIJA U OPŠTINI OPOVO

U okviru projekta Beogradske otvorene škole Jačanje lokalne transparentnosti", podržan je projekat „Unapređenje transparentnosti javnih finansija u opštini Opovo", koje je sprovelo udruženje „Inicijative mladih Opovo“ u partnerstvu sa Centrom za razvoj demokratskog društva Europolis". Više o organizacijama pročitajte na sajtu imo.org.rs i www.cdde.org.