DIJALOGOM DO ODRŽIVIH RURALNIH POLITIKA

Udruženje građana „Resurs centar”

Projekat „Dijalogom do održivih ruralnih politika” ima za cilj da doprinese stvaranju povoljnog okruženja i prostora za delovanje OCD iz Timočke krajine i njihovo aktivnije i efikasnije učešće u kreiranju lokalnih javnih politika na polju ruralnog razvoja. 

Partneri će tokom 6 meseci realizacije projekta raditi na prikupljanju podataka o aktivnim i kredibilnim OCD iz Borskog i Zaječarskog okruga i informacije predstaviti na online platformi „Semafor OCD”. Ova baza podataka pružiće uvid u operativne, ljudske i finansijske kapacitete relevantnih OCD, njihova iskustva i kontakt informacije, a sve u cilju boljeg informisanja javnih institucija i donosica odluka i lakše mobilizacije civilnog društva tokom konsultativnIh procesa donošenja lokalnih javnih politika.

Projekat pruža priliku organizacijama civilnog društva da na radionicama za pokretanje dijaloga u procesima kreiranja javnih politika, saznaju više o LEADER pristupu izrade strategije ruralnog razvoja i upoznaju se sa postojećim i novim mehanizmima za učešće građana u procesu donošenja odluka.