Tone životinjskih leševa razbacane po Srbiji

Životna sredina i zdravlje ljudi ugroženi su zbog nezakonitog odlaganja životinjskih ostataka. Trenutna rešenja nisu dovoljno kvalitetna ni efikasna, a jedna od četiri aktivne kafilerije je osuđivana zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada.

Južne vesti o nestalima i načinima prevencije

„Južne vesti” nastavljaju sa istraživanjem i izveštavanjem o tome kako EU integracije utiču na svakodnevne prilike i život građana u lokalnoj zajednici.

Konstruktivan dijalog sa donosicocima odluka podrazumeva i kritiku

Finalna radionica za umrežavanje programskih partnera na projektu „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ organizovana je u utorak, 19. septembra u sklopu regionalne konferencije „Move.Link.Engage. Rethinking Europe and Western Balkans“ („Pokreni se. Poveži se. Aktiviraj se. Promišljanje Evrope i Zapadnog Balkana“).

Kada ćemo biti spremni da pravilno upravljamo otpadom?

Na koji način će se rešiti problem upravljanja otpadom, kakvo je stanje regionalnih deponija, kolika su ulaganja potrebna, kako obezbediti novac i kako uticati na izuzetno nizak nivo ekološke svesti pojedinca, neke su od tema o kojima će se govoriti na tribini koja će biti održana u ponedeljak 25. septembra, u Radio kafeu.

Interaktivne aktivnosti sa decom i mladima na temu Prevencija i zaštita dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Užički centar za prava deteta i udruženje „SMART“ iz Nove Varoši u saradnji sa stručnim saradnicima škola su 13.9.2017. održali niz interaktivnih tribina i radionica na temu „Prevencija i zaštita dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja“ u prostorijama škole u Novoj Varoši namenjene deci i mladima.

Preuzmite publikaciju Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama

Mlade je neophodno uključivati u sve procese donošenja odluka na lokalnom nivou, a posebno u procese planiranja, realizacije, praćenja i vrednovanja omladinske politike. Lokalna politika za 8 mlade najčešće je predstavljena u dokumentu kojim se propisuju sadržina i načini sprovođenja strateške, organizovane i održive brige o mladima.

Javni događaj „Položaj i prava dece sa smetnjama u razvoju u kontekstu evropskih integracija“ u opštini Čajetina

U petak, 15.septembra 2017. godine, u 14 časova, u sali Biblioteke „Ljubiša R. Đenić“ u Čajetini, Udruženje građana „Zlatiborski krug“ iz Čajetine i Užički centar za prava deteta organizovali su javni događaj na temu „Položaj i prava dece sa smetnjama u razvoju u kontekstu evripskih integracija“. Ovu temu predstavili su kroz pano prezentaciju sa diskusijom.

U Vojvodini čak 500 industrijskih zagađivača, kroz neke kanale teče samo otpad

U Vojvodini ima oko 500 industrijskih zagađivača, od kojih svega oko 80 ima neke predtretmane otpadnih voda, a 60 odsto ukupnog zagađenja potiče iz industrije, uglavnom prehrambene.

Panel o izgradnji regionalne deponije u Novom Sadu

Javna debata pod nazivom „Regionalna deponija u Novom Sadu: Rast zagađenja i birokratije” biće održana u petak, 22. septembra, u 12 časova, u Medija centru Vojvodine.

Regionalna deponija u Novom Sadu: Rast zagađenja i birokratije

Srbiji će biti potrebno najmanje 918 miliona evra za uređenje oblasti odlaganja otpada. Jedan od važnijih projekata jeste izgradnja regionalnih deponija, odnosno, gašenje postojećih nesanitarnih koje ugrožavaju zdravlje ljudi.

Položaj i prava osoba sa invaliditetom i dece sa smetnjama u razvoju u kontekstu evropskih integracija

Javni događaj na temu „Položaj i prava osoba sa invaliditetom i dece sa smetnjama u razvoju u kontekstu evropskih integracija“, biće organizovan u sredu, 20. septembra 2017. godine, sa početkom u 11 časova za članove učeničkog parlamenta, ali i za ostale srednjoškolce iz Arilja.

Reakcija na inicijativu Predsednika lovaca

Kada je policija zaplenila sredstva za krivolov prepelica u lovištu njegovog zavičajnog lovačkog društva, Predsednik Lovačkog saveza Srbije se otvorenim pismom obratio Direktor policije.

Zajednička akcija i usaglašen stav OCD u Srbiji doprinosi većem uticaju civilnog društva na proces EU integracija

Ukupno 19 predstavnika organizacija civilnog društva i medija koji su partneri Beogradske otvorene škole na projektu Civilno društvo za EU od 3. do 7. septembra učestvovalo je u studijskoj poseti Briselu. Cilj posete bio je da se učesnici upoznaju sa radom institucija Evropske unije, kao i da razmene iskustva sa predstavnicima briselskih organizacija civilnog društva.

Krivolov ptica ne jenjava

Aktivisti Tima za borbu protiv krivolova iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije uz podršku operativaca Policijske stanice iz Bača 4. i 5. septembra otkrili su četiri slučaja krivolova prepelica. Krivolov se odvijao na lokacijama u okolini Bača, Plavne i Bačkog Novog Sela.

Projekat gradnje minihidrocentrale na Toplodolskoj reci stopiran

Od aprila 2017. godine do sada Vojvođanska zelena inicijativa je organizovala medijsku kampanju, protiv gradnje minihidrocentralala na rekama na Staroj planini, u saradnji sa Udruženjem Temska i uz podršku velikog broja medija.

„Vršnjačko nasilje kroz prizmu povećanja ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji“

Užički centar za prava deteta i udruženje građana „PRIMUS“ iz Priboja, uz pomoć Kancelarije za mlade iz Priboja, organizuje 21.09.2017. u prostorijama Omladinskog centra u Priboju pano prezentaciju sa izložbom na temu „Vršnjačko nasilje kroz prizmu povećanja ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji“.

PANO PREZENTACIJA, INTERAKTIVNE RADIONICE I KVIZ „Evropski dnevnik”- evropske integracije, uloga mladih u prevenciji rasizma, ksenofobije, nasilja i netolerancije

U periodu od 19. do 26. septembra 2017.godine Užički centar za prava deteta i udruženje građana KoAktiva iz Kosjerića, u saradnji sa Tehničkom školom Kosjerić, organizovaće niz interaktivnih, multimedijalnih i edukativnih aktivnosti namenjenih srednjoškolcima: pano prezentacije, interaktivne radionice, kvizovi...

Održivo upravljanje vodama i šumama u Zapadnoj Srbiji

„Podrinjski antikorupcijski tim” iz Loznice, Ekološko udruženje „Rzav-God Save Rzav” iz Arilja, i udruženje građana Forum civilne akcije FORCA iz Požege, 22. septembra, sa početkom u 12 časova u Arilju, organizuju Okrugli sto „Održivo upravljanje vodama i šumama u Zapadnoj Srbiji”.

Južne vesti: „Evropski zakoni neophodni za bolji rad Gorske službe”

Iako su u većini zemalja Evropske unije spasilačke službe volonterske, one imaju veliku podršku države.

Manjinske politike u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji

Udruženje građana „Aktivacija“ iz Sjenice, Kancelarija za mlade Sjenica i Užički centar za prava deteta organizuju radionicu na temu „Manjinske politike u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji“ gde će se srednjoškolci upoznati sa delom Akcionog plana za poglavlje 23 koji se tiče nacionalnih manjina.