Civilno društvo - glas građana

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je tri godine zaredom sprovodila program „Civilno društvo za unapređenje procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji (CS4EU)“, koji je podržala Kraljevina Švedska. Uspeh CS4EU partnera možemo meriti na osnovu pokušaja i uspeha inicijativa za izmene javnih politika i procesa javnog zagovaranja, kao i kroz kvalitet objavljenih informacija koje doprinose razumevanju procesa pristupanja Srbije EU.

– ISTRAŽIVANJE – KOMPETENCIJE UČITELJA I NASTAVNIKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA DETETA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU U SRBIJI

Istraživanje je deo naših ukupnih aktivnosti i napora na uspostavljanju sistemskih rešenja na polju obrazovanja za prava deteta i praćenja ostvarivanja ovih prava u obrazovno-vaspitnom sistemu koje realizujemo poslednjih nekoliko godina.

O evropskim integracijama i aktivnim građanima: Perspektiva za civilno društvo u Srbiji

Konferencija „Move.Link.Engage: U potrazi za osnovama“ u organizaciji Beogradske otvorene škole održana je peti put, 12-13. septembra u Beogradu. Konferencija je okupila više od 200 učesnika kako bi razgovarali o stanju evropskih integracija i ulozi civilnog društva i medija na zapadnom Balkanu. Glavni partner u organizaciji konferencije je Ambasada Švedske u Beogradu.

Prezentacija istraživanja o kompetencijama nastavnika za prava deteta za organizacije civilnog društva iz Srbije koje rade sa/za decu

Užički centar za prava deteta održao je prezentaciju istraživanja o kompetencijama nastavnika 5. septembra 2019. godine za organizacije civilnog društva iz čitave Srbije.

Debata mladih iz političkih partija - "U susret izborima 2020. godine - ima li demokratije u Srbiji?"

Krovna organizacija mladih Srbije u susret izborima 2020. godine organizovala je 4. septembra u Centru za kulturnu dekontaminaciju debatu mladih iz političkih partija o tome da li smatraju da je Srbija demokratija, šta vide kao probleme izbornog procesa, kako misle da će izgledati izbori 2020. godine, da li će opozicija bojkotovati izbore, šta bi bili argumenti za i protiv bojkota, šta bi bojkot značio za Srbiju u periodu koji sledi, zašto mladi iako čine 17% pop

Smeće kao energetski resurs – Кoliko struje bi proizvela deponija Stanjevine u Prijepolju?

Ako bi se ugledala na pojedine zemlje Evropske unije, Srbija bi otpad, koji preti da nas zatrpa, mogla da pretvori u obnovljive izvore energije, odnosno da ga iskoristi za proizvodnju toplotne i električne energije. Nažalost, ova priča u Srbiji još nije zaživela, uprkos tome što se količina smeća i broj divljih deponija povećavaju.

SNS botovi imali pristup Kuriru i Espresu

Aktivisti Srpske napredne stranke (SNS), poznatiji kao botovi, donedavno su kroz aplikaciju Votr2 mogli da ostavljaju na hiljade pluseva i minusa na komentare na sajtovima Kurira i Espresa i na taj način utiču na čitaoce ovih posećenih medija. Aplikacija sadrži informacije iz „kodova” dva sajta i radila je mimo aktivnosti botova, pokazuje istraživanje CINS-a / Pišu: Anđela Milivojević, Milica Šarić

ZELENE JAVNE NABAVKE MESTO VISOKIH KORUPTIVNIH RIZIKA

Gotovo 10% realizivoanih zelenih javnih nabavki na nacionalnom nivou odvijaju se u pregovaračkom postupku, sa i bez poziva, što se može okarakterisati kao potencijalni visoki rizik od korupcije. Uprava za javne nabavke po nepisanom pravilu odobrava zahteve za pregovaračke postupke bez adekvatnih uvida u važeće tržište i eventualne ponude. Najviše nabavki u pregovaračkom postupku odnose se na nabavku radova na redovnom održavanju vodnih objekata za zaštitu od p

REM potvrdio pisanje CINS-a

Ponovo se nalazimo u situaciji da sa Regulatornim telom za elektronske medije razgovaramo preko saopštenja, recimo poslednji put. Ovog puta jednu vrednu činjenicu su potvrdili / Piše: Milica Šarić

Dragana Tar, SEDEV: Mali poljoprivredni proizvođači moraju biti pod zaštitom države

Srbija ima kvalitetne poljoprivredne proizvode i hranu, ali je potrebno raditi na očuvanju tog kvaliteta, smatra Dragana Tar, direktorka konsultantske kompanije SEEDEV, koja se bavi analizom problema i predlaganjem rešenja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Srbiji i na Zapadnom Balkanu. Prema njenim rečima, Srbiji su, po uzoru na evropske zemlje, neophodna veća ulaganja u male proizvođače i njihova zaštita.

Održana druga prezentacija istraživanja o kompetencijama nastavnika za prava deteta za drugu grupu spoljnjih prosvetnih savetnika /saradnika

U Beogradu je 29. avgusta 2019. godine održana druga dvočasovna prezentacija istraživanja Kompetencije učitelja i nastavnika za ostvarivanje prava deteta u osnovnom obrazovanju u Srbiji

Tajni izveštaj REM-a: Televizije pred izbore u službi Vučića

CINS objavljuje dugo skrivani izveštaj REM-a o medijskom izveštavanju tokom izborne kampanje 2016. godine. Televizije sa nacionalnom frekvencijom u potpunosti su bile u službi vladajuće Srpske napredne stranke, koja je na tim izborima odnela ubedljivu pobedu. Izveštaj se bavi i lokalnim medijima, a posebno su zanimljivi oni koji su nakon privatizacije promenili način izveštavanja u korist SNS-a / Pišu: Vladimir Kostić, Dina Đorđević

У циљу уштеде енергије до 2021. године у Новој Вароши котларница на биомасу

Кorišćenje obnovljivih izvora energije kroz izradu i primenu projekata energetske efikasnosti, plan je opštine Nova Varoš. U skladu sa tim, već 2021. godine u Novoj Varoši očekuju da će u funkciji biti kotlarnica na biomasu. Šta će to značiti za korisnike, a šta na planu uštede energenata?

Кoliko poljoprivreda u Srbiji zaostaje za evropskom?

Sve ređe mladi ljudi biraju da svoju budućnost grade na selu. Jedan od takvih je tridesetogodišnji Milisav Кurćubić iz novovaroškog sela Bukovik, koji sa porodicom u svom domaćinstvu brine o skoro 40 grla krupne stoke. Кako kaže, baviti se poljoprivredom nije teško, ali je obaveza, a najveći problem je što izostaje pomoć države.

Žene rade, a muškarci gazduju poljoprivrednim imanjima

Žene su u znatno manjem broju od muškaraca vlasnice poljoprivrednih gazdinstava, iako je njihova uloga kao poljoprivrednica veoma važna. One i dalje preuzimaju glavni deo neplaćenog rada i odgovornosti, a nemaju vlasništvo nad kućom, ne poseduju zemlju i nemaju sredstava za proizvodnju.

Prezentacija istraživanja o kompetencijama nastanika za prava deteta za prvu grupu spoljnjih prosvetnih savetnika /saradnika

U Beogradu je 27. avgusta 2019. godine održana dvočasovna prezentacija istraživanja Kompetencije učitelja i nastavnika za ostvarivanje prava deteta u osnovnom obrazovanju u Srbiji

Prezentacija četvrtog alternativnog izveštaja Prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji

U Beogradu su 26. i 28. avgusta 2019. godine održane prezentacije četvrtog alternativnog izveštaj Prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji za 60 spoljnih prosvetnika savetnika.