O prirodnim resursima i koruptivnim praksama u emisiji Radio Beograda 2 - "Čekajući vetar"

Nakon snimanja dokumentarnog serijala, tokom kojeg je "Zelena patrola" posetila Loznicu snimajući aktivnosti Podrinjskog antikorupcijskog tima (PAKT) tokom realizacije projektnih aktivnosti, ovog vikenda istraživač i projekt menadžer PAKT-a, Miroslav Mijatović gostovao je uživo i u radijskoj emisiji Radio Beograda 2 - "Čekajući vetar".

Diskusione grupe na temu: Prava deteta u EU integracijama

U Požegi se nastavljaju javni događaji u okviru projekta “Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji“ i to kroz diskusione grupe sa dve grupe srednjoškolaca i aktivista. Mladi su izneli probleme dece i mladih u lokalnoj zajednici, zatim su istraživačkim radom pronašli kako se mapirani problemi tretiraju u akcionom planu za poglavlje 23.

U Majdanpeku započeo proces konsultacija sa civilnim društvom o ruralnom razvoju

Poljoprivreda i ruralni razvoj prioriteti su svake opštine u istočnoj Srbiji. Ipak, trenutna situacija u ovom sektoru ne obećava skoriji napredak Srbije u pregovorima o poglavlju 11 sa Evropskom unijom. O tome kakve su realne šanse za ruralni razvoj opštine Majdanpek, raspravljalo se na sastanku sa civilnim društvom održanom 29. juna 2017. godine.

Fokus grupe u okviru istraživanja o položaju i potrebama mladih u Srbiji

U okviru istraživanja o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji jedna od istraživačkih metoda jesu i fokus grupe. Pored desk istraživanja i online upitnika do sada je realizovano šest fokus grupa. Realizovane su fokus grupe na teme: vrednosti mladih, bezbednost mladih, aktivizam i participacija mladih iz marginalizovanih grupa, socijalno preduzetništvo, mladi u procesima donošenja odluka i mladih u političkim partijama.

Radionice i pano prezentacije u Užicu:"Šta za mlade znače EU integracije?"

Svake srede tokom juna, u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, aktivni članovi omladinske grupe Užičkog centra za prava deteta učestvovali su na radionicama na temu "Šta za mlade znače EU integracije". Dinamičan rad se sastojao od interaktivnih metoda i tehnika rada: istraživački zadaci, debate, decentracije, tehnike promene perspektivee...

UPITNIK: položaj mladih u Srbiji

U Srbiji se na godišnjem nivou objavi zanemarljivo mali broj izveštaja i istraživanja koji govore o položaju mladih, njihovim potrebama i problemima. U postojećim dokumentima kao što je npr. izveštaj koji jednom godišnje objavljuje Ministarstvo omladine i sporta čini se da se ne odražava sasvim objektivna slika, a izostaju i preporuke o mogućnostima za unapređenje datog stanja.

Zelena patrola na delu u Loznici

Dokumentarni serijal „Zelena patrola na delu“ posetila je prošle nedelje Loznicu i tom prilikom imala je priliku da zabeleži aktivnosti koje su do sad u okviru projekta koji finansira Švedska realizovali „Podrinjski Antikorupcijski Tim“ iz Loznice i „Rzav – God save Rzav“ iz Arilja.

Poziv za program obuke "PRIRODNI RESURSI I KORUPTIVNE PRAKSE"

Podrinjski Antikorupcijski Tim u saradnji sa "Rzav - God save Rzav" organizuje obuku za predstavnike organizacija civilnog društva i medija koji su angažovani u oblasti zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije.

Semafor organizacija civilnog društva je objavljen!

Pokrenuta je baza podataka na kojoj možete da pronađete organizacije civilnog društva i proverite njihove kapacitete za pokretanje dijaloga o ruralnim politikama i pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

Predstavljen nacrt alternativnog izveštaja o položaju mladih u Srbiji na Forumu omladinske politike

U četvrtak 25. maja 2017. godine, u Skupštini Grada Beograda održan je Forum omladinske politike koji je okupio preko 130 predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva, ministarstava, ustanova i institucija na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i podmladaka političkih partija, sindikata, krovnih saveza mladih i međunarodnih organizacija.

Velika pobeda - Viši sud u Subotici oslobodio optužbi ekološkog aktivistu

Početkom juna 2017. godine Viši sud u Subotici oslobodio je Dragane Pečuricu, ekološkog aktivistu iz Bačke Topole. Kompanija AIK Bačka Topola DOO dokazivala da je Dragan Pečurica narušio poslovni ugled njihove kompanije organizujući građanske proteste za zaštitu kvaliteta života građana Bačke Topole.

Radionica „Dobra klima za razvoj” održana u Kučevu

RES fondacija, Beogradska otvorena škola i Timočki klub su 20. juna 2017. godine u Kučevu, organizovali konsultativnu radionicu „Dobra klima za razvoj” sa predstavnicima lokalnih samouprava i civilnog društva iz opština Kučevo, Golubac, Žagubica i Požarevac.

U Prijepolju održana interaktivna radionica sa srednjoškocima: „Prava deteta i evropske integracije”

Oko 100 srednjoškolaca je uzelo učešće u interaktivnoj radionici „Prava deteta i evropske integracije” koja je održana 16. juna 2017. godine u prostorijama otvorene pozorišne scene Muzeja grada Prijepolja sa početkom u 11 časova. Događaj je organizovao Užički centar za prava deteta u saradnji sa Centrom za zaštitu ljudskih prava i toleranciju Polimlje i Ekonomsko – trgovinskom školom u Prijepolju.

U Požegi predstavljen Info kutak o ostvarivanju prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji

U prostorijama UG „Forca”, Požega, 15. juna 2017. je održana prezentacija za mlade i predstavljen Info kutak o ostvarivanju prava deteta u procesu pridruživanje Evropskoj uniji, a koju su organizovali Užički centar za prava deteta i UG „Forca” iz Požege. Prezentacija namenjena srednjoškolcima bila je usmerena na produbljivanje razumevanja pregovaračkog procesa, kao i tema koje se tiču poglavlja 23. u okviru koga se razmatraju prava mladih i prava deteta.

Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji: Jedina oblast u kojoj nema napretka je sloboda izražavanja

Evropski parlament usvojio je 14.juna 2017.godine Rezlouciju o Srbiji, kojom se pozdravlja napredak Srbije na putu evrointegracija, daje podrška za nove korake ka članstvu u EU i navode prioriteti reformskog procesa.

Zaštita prirode visok prioritet

Pre skoro dve sedmice javnost je upoznata sa slučajem otrovane ženke sivog sokola u centru Novog Sada. Kako bi se stalo na put nelegalnom ubijanju, trovanju, zarobljavanju i prometu divljim vrstama životinja za isti sto seli su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS). Predstavnici DZPPS izrazili su spremnost da nastave sa otkrivanjem i prijavljivanjem svih slučajeva uništavanja di

Edukacija novinara „Južnih vesti” o EU integracijama

Kakva je politika Evropske unije prema Srbiji i kako protiče proces evrointegracija, novinari Južnih vesti imali su prilike da saznaju na radionicama Beogradske otvorene škole „Jačanje programskih partnera za učešće u novom kontekstu evropskih integracija” održanim krajem maja u Zrenjaninu kao i u studijskoj poseti Briselu.

Kreiran liflet “Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“

U okviru projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji” Užički centar za prava deteta je kreirao liflet koji približava javnosti proces pridruživanja Srbije EU.

Proširenje je i dalje u fokusu politike EU

Preko 20 predstavnika iz petnaest organizacija civilnog društva (OCD) i medija, u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), od ponedeljka 5. juna, posetilo je institucije EU u Briselu, u okviru studijskog putovanja na Programu podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija. Studijsko putovanje je održano u periodu 5-9. juna u Briselu.

Evrointegracije u svakodnevnim pričama

„Južne vesti” su do sada objavile seriju tekstova koje obuhvataju kontekst evrointegracija, informišući građane o procesu priključivanju EU kroz najsvakodnevnije teme. Zainteresovani partneri, posetioci sajta transformator.bos.rs, kao i građani koji nisu iz regionalnog područja delovanja „Južnih vesti” neke od njih mogu pročitati na linkovima u nastavku teksta.