Propali toaleti u osnovnim školama nisu prioritet za državu

Iako se povećava broj osnovnih škola u kojima toaleti ne postoje ili ne rade, a loša higijena ostaje rizik po zdravlje dece, njihova obnova nije prioritet Ministarstva prosvete i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje. Istraživanje CINS-a pokazuje da su uoči i tokom pandemije korone, od 2018. do ove godine, škole 182 puta tražile novac za rekonstrukciju ili izgradnju toaleta, ali su ove institucije odobrile samo 20 projekata. Prema rečima doktorke iz Zavoda za javno

Roditelji o obrazovanju u periodu pandemije - sagorevanje u višestrukim ulogama , fokus grupe sa roditeljima

Užički centar za prava deteta je realizovao fokus grupu sa roditeljima dece koja pohađaju osnovnu i srednju školu 20. aprila 2021. godine.

Obrazovanje u periodu pandemije - “Izgubljeni u statistici” fokus grupa sa organizacijama civilnog društva

Fokus grupa sa organizacijama civilnog društva koje rade sa i za decu i koje svoje projekte i programe realizuju u obrazovnom sistemu, realizovana je 14. aprila 2021. godine.

Onlajn diskusiona grupa “Upoznajte Jovanu - podrška porodicama dece i mladih sa intelektualnim teškoćama i invaliditetom”

Realizovana treća onlajn diskusionu grupa sa mladima na temu podrške porodicama dece i mladih sa intelektualnim teškoćama i invaliditetom.

ONLAJN panel „Iz ugla mladih: Ovako je to u mom gradu”

Užički centar za prava deteta u saradnji sa kolegama i mladima iz udruženja Imam ideju iz Kraljeva, Force iz Požege, Otvorenog kluba iz Niša, Dečjeg centra iz Zaječara, omladinskog kluba UCPD-a su realizovali onlajn panele, 6.aprila 2021.

Užički centar za prava deteta realizovao fokus grupe sa mladima iz Niša, Zaječara, Niša, Požege i Užica „Iz ugla mladih – obrazovanje tokom pandemije Kovid 19“

Pandemija COVID 19 je promenila kontekst u kojem ljudi žive i uče i način na koji komuniciraju sa svojim okruženjem. U nameri da zaustave širenje pandemije, mnoge zemlje su privremeno zatvorile obrazovne institucije ili su prešle na određeni vid onlajn nastave. Obrazovni sistem je tako, relativno brzo, bio prinuđen da iznalazi alternative dosadašnjem učenju koje se odvijalo licem u lice.