Obrazovanje u periodu pandemije - “Izgubljeni u statistici” fokus grupa sa organizacijama civilnog društva

Fokus grupa sa organizacijama civilnog društva koje rade sa i za decu i koje svoje projekte i programe realizuju u obrazovnom sistemu, realizovana je 14. aprila 2021. godine.

Onlajn diskusiona grupa “Upoznajte Jovanu - podrška porodicama dece i mladih sa intelektualnim teškoćama i invaliditetom”

Realizovana treća onlajn diskusionu grupa sa mladima na temu podrške porodicama dece i mladih sa intelektualnim teškoćama i invaliditetom.

ONLAJN panel „Iz ugla mladih: Ovako je to u mom gradu”

Užički centar za prava deteta u saradnji sa kolegama i mladima iz udruženja Imam ideju iz Kraljeva, Force iz Požege, Otvorenog kluba iz Niša, Dečjeg centra iz Zaječara, omladinskog kluba UCPD-a su realizovali onlajn panele, 6.aprila 2021.

Užički centar za prava deteta realizovao fokus grupe sa mladima iz Niša, Zaječara, Niša, Požege i Užica „Iz ugla mladih – obrazovanje tokom pandemije Kovid 19“

Pandemija COVID 19 je promenila kontekst u kojem ljudi žive i uče i način na koji komuniciraju sa svojim okruženjem. U nameri da zaustave širenje pandemije, mnoge zemlje su privremeno zatvorile obrazovne institucije ili su prešle na određeni vid onlajn nastave. Obrazovni sistem je tako, relativno brzo, bio prinuđen da iznalazi alternative dosadašnjem učenju koje se odvijalo licem u lice.

Potrebe mladih Kraljevčana i Kraljevčanki - obrazovanje i mentalno zdravlje mladih u periodu pandemije

Saradnici Užičkog centra za prava deteta, udruženje ,,Imam ideju“ iz Kraljeva, realizovali su drugu po redu diskusiju na temu Potrebe mladih Kraljevčana i Kraljevčanki na ZOOM platformi, 4. aprila 2021.godine.

Onlajn radionicom “Deca Romi u procesu obrazovanja”

Saradnici Užičkog centra za prava deteta iz UG “Dečiji centar” iz Zaječara su realizovali drugu onlajn radionicu sa mladima na temu “Deca Romi u procesu obrazovanja”, 2. aprila 2021.godine u Zaječaru.