Predlog za Usvajanje pravilnika o participaciji i informisanju učenika u obrazovno-vaspitnom sistemu

Užički centar za prava deteta je izradio „Analizu javne politike sa preporukama za njeno unapređenje - participacija, građanska i politička prava u obrazovanju“.

Održan treći konsultativni sastanak na programu Odlučionice - Kuršumlija

Krovna organizacija mladih Sribje je u utorak 05.05.2020. održala treći konsultativni sastanak u sklopu konsultativnog procesa koji se odvija sa opštinama/gradovima koji su aplicirali za učešće u projektu Odlučionice. Sastanak je realizovan preko ZOOM platforme sa lokalnim koordinatorima i mladima iz opštine Kuršumlija. Cilj procesa jeste da se bolje upozna dosadašnji rad i stepen razvoja omladinske politike u lokalnim zajednicama koje će zatim proći obu

Održan regionalni sastanak krovnih saveza

Krovna organizacija mladih Srbije je 27.04. organizovao online sastanak regionalnih krovnih saveza na kom su učestovavli predstavnici Mladinskog saveza Slovenije – MSS, Nacionalnog kongresa mladih Albanije – KRK, Crnogorskog omladinski forum - COF, Vijeća mladih Brčko diskrikt – VSMBD, Mreže mladih Hrvatske – MMH kao i Vjeća mladih Federacije BiH – VMFBiH. Sastanak je organizovan sa ciljem boljeg umrežavanja krovnih saveza kroz razgovor o trenutnim deša

Održan drugi konsultativni sastanak na programu Odlučionice - Boljevac

Krovna organizacija mladih Sribje je u petak 24.04.2020. održala drugi konsultativni sastanak u sklopu konsultativnog procesa koji se odvija sa opštinama/gradovima koji su aplicirali za učešće u projektu Odlučionice. Cilj procesa jeste da se bolje upozna dosadašnji rad i stepen razvoja omladinske politike u lokalnim zajednicama koje će zatim proći obuku, formulisati zajedničku inicijativu i uz mentorsku i finansijku podršku KOMS-a realizovati inicijativu.

Inicijativa za praćenje prava osoba sa invaliditetom COVID-19

Ova inicijativa teži da prikupi informacije o: *iskustvima osoba sa invaliditetom *odgovorima država na vanrednu situaciju u odnosu na ovu specifičnu populaciju.Da biste popunili anketu koja je dostupna na više jezika posetite internet stranicu: https://www.covid-drm.org/ #COVID_DRM

Apel Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Deinstitucionalizacija je civilizacijski korak koji srpske vlasti moraju preduzeti da bi se ubuduće zaštitili životi naših sugrađana i sugrađanki sa mentalnim invaliditetom, prekinula rasprostranjena kršenja njihovih prava, pre svega na slobodu i privatnost, i omogućio kvalitet života onakav kakav nam svima pripada jer smo ljudi.

Prvi konsultativni sastanak na projektu Odlučionice - Vladičin Han

Krovna organizacija mladih Sribje je u četvrtak 16.04.2020. održala prvi konsultativni sastanak u sklopu konsultativnog procesa koji se odvija sa opštinama/gradovima koji su aplicirali za učešće u projektu Odlučionice. Cilj procesa jeste da se bolje upozna dosadašnji rad i stepen razvoja omladinske politike u lokalnim zajednicama koje će zatim proći obuku, formulisati zajedničku inicijativu i uz mentorsku i finansijku podršku KOMS-a realizovati inicijativu.

Stanje u ustanovama socijlane zaštite COVID-19

S obzirom na to da su prava dece i osoba koje žive u ustanovama socijalne zaštite ugrožena i u situaciji redovnog stanja, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S zahteva da javnost detaljno i pravovremeno bude obaveštavana o zaraženima/obolelima od Covid-19 i to na isti način kao što se prikazuju statistički podaci za ostatak populacije.

Virus korona: Članovi porodica osoba sa autizmom i dalje bez dozvola za kretanje

Marković je član Upravnog odbora Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom, nevladine organizacije koja se dopisom obratila Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u cilju dobijanja dozvola za kretanje za sve osobe sa invaliditetom, uključujući osobe sa mentalnim i intelektualnim teškoćama i osobe sa autizmom.

Ljudima sa mentalnim teškoćama se ne smeju uskraćivati ljudska prava u većoj meri od ostatka populacije

MDRI-S I Platforma organizacija civilnog društva za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava obraća se nadležnim ustanovama, pre svega Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, da preduzmu dodatnemere socijalne zaštite kojima bi se garantovao kontinuitet podrške osobama sa mentalnim invaliditetom na bezbedan način tokom trajanja vanrednog stanja.

Radionica sa mladima u Užicu

U Užicu je 11. marta 2020. u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju održana diskusiona radionica sa 25 mladih vršnjačkih edukatora na temu prava deteta u procesu pridruživanja Srbije EU.

Mapiranje resursa za socijalno uključivanje dece u lokalnoj zajednici

Potrebno je da mladi uzmu učešće u praćenju mera predviđenih akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23. Socijalno uključivanje dece, inkluzivno obrazovanje je jedna od važnih tema. Mladi iz omladinskog kluba Užičkog centra za prava deteta će istražiti postojanje lokalnih resursa za socijalno uključivanje dece kojoj je potrebna dodatna podrška.