Nekadašnji vlasnik Studija B kupio staro sedište DS-a u Krunskoj

Miloš Krdžić, suvlasnik TDI radija i bivši vlasnik Studija B kupio je nekadašnje sedište Demokratske stranke, vilu u Krunskoj koja je pre toga restitucijom vraćena naslednicima starih vlasnika / Pišu: Jovana Tomić, Nikolija Čodanović

Napadi na medije: Haraju provalnici koji ne kradu

Novinari portala Kolubarske.rs u subotu, 11. januara, zatekli su obijene prostorije redakcije. Iz redakcije ništa nije ukradeno a tužilaštvo slučaj kvalifikuje kao „teška krađa u pokušaju“. Urednica tog medija Darija Ranković smatra da je reč o opomeni zbog uređivačke politike / Piše: Jovana Tomić

UCPD podneo EU Progress Report - 2019

Užički centar za prava deteta dao je pisni doprinos za izradu narednog Izveštaja o Srbiji za 2020. godinu koji izrađuje Delegacija Evropske unije u Srbiji. Pisani doprinos zasnovan je na nalazima nezavisnog praćenja, odnosno četvrtom alternativnom izveštaju implementacije Akcionog plana za poglavlje 23, u delovima koji se odnose na prava deteta.

Prezentacija Alternativnog periodičnog izveštaja za AP 23 /prava deteta/ Đurđevo, 26.12.2019.

U Đurđevu je 26. decembra 2019. godine održana prezentacija četvrtog alternativnog izveštaja o napretku Srbije u ostvarivanju prava u okviru AP za poglavlje 23, u delu koji se odnosi na prava deteta za profesionalce koji rade sa/za decu.

Nastavljamo da pokrećemo promene

U drugoj fazi projekta, civilno društvo i mediji su i dalje prepoznati kao pokretači promena i ključni akteri demokratskog razvoja u Srbiji. Oni su u stanju da proces evropskih integracija približe građanima, objasne značaj društvenih promena i doprinesu uključivanju građana u procese donošenja odluka i stoga su nastavili da budu ključni korisnici CS4EU programa.

Civilno društvo - glas građana

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je tri godine zaredom sprovodila program „Civilno društvo za unapređenje procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji (CS4EU)“, koji je podržala Kraljevina Švedska. Uspeh CS4EU partnera možemo meriti na osnovu pokušaja i uspeha inicijativa za izmene javnih politika i procesa javnog zagovaranja, kao i kroz kvalitet objavljenih informacija koje doprinose razumevanju procesa pristupanja Srbije EU.

– ISTRAŽIVANJE – KOMPETENCIJE UČITELJA I NASTAVNIKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA DETETA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU U SRBIJI

Istraživanje je deo naših ukupnih aktivnosti i napora na uspostavljanju sistemskih rešenja na polju obrazovanja za prava deteta i praćenja ostvarivanja ovih prava u obrazovno-vaspitnom sistemu koje realizujemo poslednjih nekoliko godina.

O evropskim integracijama i aktivnim građanima: Perspektiva za civilno društvo u Srbiji

Konferencija „Move.Link.Engage: U potrazi za osnovama“ u organizaciji Beogradske otvorene škole održana je peti put, 12-13. septembra u Beogradu. Konferencija je okupila više od 200 učesnika kako bi razgovarali o stanju evropskih integracija i ulozi civilnog društva i medija na zapadnom Balkanu. Glavni partner u organizaciji konferencije je Ambasada Švedske u Beogradu.

Prezentacija istraživanja o kompetencijama nastavnika za prava deteta za organizacije civilnog društva iz Srbije koje rade sa/za decu

Užički centar za prava deteta održao je prezentaciju istraživanja o kompetencijama nastavnika 5. septembra 2019. godine za organizacije civilnog društva iz čitave Srbije.

Debata mladih iz političkih partija - "U susret izborima 2020. godine - ima li demokratije u Srbiji?"

Krovna organizacija mladih Srbije u susret izborima 2020. godine organizovala je 4. septembra u Centru za kulturnu dekontaminaciju debatu mladih iz političkih partija o tome da li smatraju da je Srbija demokratija, šta vide kao probleme izbornog procesa, kako misle da će izgledati izbori 2020. godine, da li će opozicija bojkotovati izbore, šta bi bili argumenti za i protiv bojkota, šta bi bojkot značio za Srbiju u periodu koji sledi, zašto mladi iako čine 17% pop

Smeće kao energetski resurs – Кoliko struje bi proizvela deponija Stanjevine u Prijepolju?

Ako bi se ugledala na pojedine zemlje Evropske unije, Srbija bi otpad, koji preti da nas zatrpa, mogla da pretvori u obnovljive izvore energije, odnosno da ga iskoristi za proizvodnju toplotne i električne energije. Nažalost, ova priča u Srbiji još nije zaživela, uprkos tome što se količina smeća i broj divljih deponija povećavaju.

SNS botovi imali pristup Kuriru i Espresu

Aktivisti Srpske napredne stranke (SNS), poznatiji kao botovi, donedavno su kroz aplikaciju Votr2 mogli da ostavljaju na hiljade pluseva i minusa na komentare na sajtovima Kurira i Espresa i na taj način utiču na čitaoce ovih posećenih medija. Aplikacija sadrži informacije iz „kodova” dva sajta i radila je mimo aktivnosti botova, pokazuje istraživanje CINS-a / Pišu: Anđela Milivojević, Milica Šarić

ZELENE JAVNE NABAVKE MESTO VISOKIH KORUPTIVNIH RIZIKA

Gotovo 10% realizivoanih zelenih javnih nabavki na nacionalnom nivou odvijaju se u pregovaračkom postupku, sa i bez poziva, što se može okarakterisati kao potencijalni visoki rizik od korupcije. Uprava za javne nabavke po nepisanom pravilu odobrava zahteve za pregovaračke postupke bez adekvatnih uvida u važeće tržište i eventualne ponude. Najviše nabavki u pregovaračkom postupku odnose se na nabavku radova na redovnom održavanju vodnih objekata za zaštitu od p

REM potvrdio pisanje CINS-a

Ponovo se nalazimo u situaciji da sa Regulatornim telom za elektronske medije razgovaramo preko saopštenja, recimo poslednji put. Ovog puta jednu vrednu činjenicu su potvrdili / Piše: Milica Šarić

Dragana Tar, SEDEV: Mali poljoprivredni proizvođači moraju biti pod zaštitom države

Srbija ima kvalitetne poljoprivredne proizvode i hranu, ali je potrebno raditi na očuvanju tog kvaliteta, smatra Dragana Tar, direktorka konsultantske kompanije SEEDEV, koja se bavi analizom problema i predlaganjem rešenja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Srbiji i na Zapadnom Balkanu. Prema njenim rečima, Srbiji su, po uzoru na evropske zemlje, neophodna veća ulaganja u male proizvođače i njihova zaštita.

Održana druga prezentacija istraživanja o kompetencijama nastavnika za prava deteta za drugu grupu spoljnjih prosvetnih savetnika /saradnika

U Beogradu je 29. avgusta 2019. godine održana druga dvočasovna prezentacija istraživanja Kompetencije učitelja i nastavnika za ostvarivanje prava deteta u osnovnom obrazovanju u Srbiji