Perspektiva nastavnika – obrazovanje u periodu pandemije

Fokus grupa sa nastavnicima i nastavnicama na temu izazova u obrazovnom sistemu u periodu pandemije održana je 3.marta 2021. godine u Užicu. Namera je bila da se konsultuju ključni akteri obrazovno-vaspitnog procesa kako bi se markirali osnovni izazovi u procesu obrazovanja tokom pandemije, ali i predlozi za njihovo prevazilaženje.

Skoro dva miliona evra za male hidroelektrane povezane sa Nikolom Petrovićem

Od oko 21,5 miliona evra, koliko je država isplatila vlasnicima malih hidroelektrana (MHE) za otkup struje u 2020. godini, najviše je, preko 2,8 miliona, otišlo Elektroprivredi Srbije (EPS). Druge po zaradi su firme čije se vlasništvo povezuje sa Nikolom Petrovićem, kumom Aleksandra Vučića, kojima je isplaćeno nešto manje od 1,9 miliona evra.

Druga radionica - „Jačanje kapaciteta OCD za integraciju EU perspektive sa decom i mladima“

Užički centar za prava deteta je 23. februara 2021. realizovao drugu onlajn radinicu pod nazivom „Jačanje kapaciteta OCD za integraciju EU perspektive sa decom i mladima“