Vladimir Međak: Lokalni mediji imaju veliku ulogu u objektivnom izveštavanju o Evropskoj uniji

Evropske integracije nisu tema koja je zastupljena u lokalnim medijima u velikoj meri. Кako bi doprinelo da se to stanje promeni, Udruženje Forum žena Prijepolja je za predstavnike lokalnih medija organizovao onlajn radionicu “EU integracije i lokalni mediji – Napredne tehnike istraživanja i prikupljanja podataka”.

Prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji - peti alternativni izveštaj o implementaciji aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta

Užički centar za prava deteta je izradio peti alternativni izveštaj o implementaciji aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta. Na ovaj način uspostavljen je stalni mehanizam praćenja implementacije AP 23, segmenta u vezi sa pravima deteta.

Mladi iz omladinskog kluba Užičkog centra za prava deteta mapirali resurse za socijalno uključivanje dece u lokalnoj zajednici

Važno je da mladi uzmu učešće u praćenju mera predviđenih akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23.

SEMINAR/RADIONICA KAZNA RADA U JAVNOM INTERESU

Na Divčibarama je 26. i 27. juna, u organizaciji Odbora VA, održan je seminar/radionica kazna Rada u javnom interesu.

Održan regionalni sastanak o EU dijalogu sa mladima

Krovna organizacija mladih Srbije je 12. juna organizovala regionalni sastanak o EU dijalogu sa mladima, u saradnji sa Mrežom mladih Hrvatske i Krovnih organizacijom mladih Slovenije. Sastanku su prisustvovali brojni relevatni akteri, institucije i organizacije. Zaključci sa sastanka su da je neophodna bolja i bliža saradnja svih aktera kako bi se unapredila participacija mladih i dijalog svih relevatnih aktera u ovoj oblasti.

Lešnici iz Prijepolja kroz čokoladne proizvode stižu u celu Evropu

Prema procenama iz 2018. godine u Srbiji se pod zasadima leske nalazilo između 1.000 i 1.200 hektara. Plantaže lešnika zahtevaju veliki rad i ulaganja, ali proizvođači ovih koštunjavih plodova nemaju problema sa plasiranjem i prodajom svog proizvoda. Jedan od retkih većih zasada lešnika u opštini Prijepolje, nalazi se u Lučicama. Porodica Divac na površini od dva hektara već 15 godina gaji lešnike.

Položaj i prava dece i mladih sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Čajetina u kontekstu evropskih integracija

Udruženje građana „Zlatiborski krug“ iz Čajetine i Užički centar za prava deteta su realizovli nekoliko aktivnosti sa decom i mladima na temu „Položaj i prava dece i mladih sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Čajetina u kontekstu evropskih integracija“, od marta do juna 2020.godine u kojima je učesvovalo oko 700 dece i mladih.

Usvojena Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine

Vlada Republike Srbije je na sednici 21. maja 2020. godine usvojila Strategiju za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine sa Akcionim planom za 2020. i 2021. godinu za primenu navedene strategije.

Pokretačka snaga čiji se glas ne čuje

Ukoliko želimo aktivne građane koji su deo demokratskog društva, mlade koji su informisani i promišljaju, ostaju ovde i bore se za unapređenje zajednica u kojima žive, moramo im ukazati na prava koja imaju, uključiti ih u procese odlučivanja i pružiti prostor da iskažu svoje mišljenje.

Deset mera za zdravlje nacije

Gradovi poput Milana, Pariza i Brisela, Berlina, Budimpešte, Bogote i Dablina, već su sproveli ili će početkom maja sprovesti radikalne odluke u korist pešačenja i vožnje bicikla kao vidova aktivnog transporta građana. Gde je Beograd i šta bi država trebalo da učini?

Partneri na istom zadatku, a ne suparnici vlasti

Već duži niz godina imamo utisak da je učešće građana u procesu donošenja odluka na lokalu sporadično i zanemarljivo. Aktivnosti građana i udruženja građana na ovom polju su retke, a i kada ih ima, često ostanu nevidljive za veliki deo javnosti. Veliki deo odgovornosti za ovakvo stanje leži na funkcionerima ‒ donosiocima odluka koji, po pravilu, odgovaraju jedino političkim strankama koje su ih kandidovale i smatraju da su im građani na izborima u celosti preneli pra

Održan peti konsultativni sastanak ne programu Odlučionice - Sjenica

Krovna organizacija mladih Sribje je u petak 22.05.2020. održala peti konsultativni sastanak u sklopu konsultativnog procesa koji se odvija sa opštinama/gradovima koji su aplicirali za učešće u projektu Odlučionice. Cilj procesa jeste da se bolje upozna dosadašnji rad i stepen razvoja omladinske politike u lokalnim zajednicama koje će zatim proći obuku, formulisati zajedničku inicijativu i uz mentorsku i finansijku podršku KOMS-a realizovati inicijativu.

Položaj i prava dece i mladih sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Čajetina u kontekstu evropskih integracija -pripremne aktivnosti-

Udruženje građana „Zlatiborski krug“ iz Čajetine i UCPD su realizovali pripremne aktivnosti u realizaciji projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“.

ZOOMIRAMO POZICIJU MLADIH -diskusija-

U nedelju, 17. maja 2020., putem Zoom konferencije, diskutovali smo na temu položaja dece i mladih iz osetljivih i marginalizovanih grupa tokom izolacije: koje kategorije mladih su najviše pogođene, čija prava su bila najugroženija i najteže ostvariva usled zabrane kretanja, prekida nastave, prekida svih socijalnih usluga i podrške koje su pojedinim kategorijama stanovništva neophodne.

Održan četvrti konsultativni sastanak na programu Odlučionice - Ćićevac

Krovna organizacija mladih Sribje je u sredu 13.05.2020. održala četvrtikonsultativni sastanak u sklopu konsultativnog procesa koji se odvija sa opštinama/gradovima koji su aplicirali za učešće u projektu Odlučionice. Cilj procesa jeste da se bolje upozna dosadašnji rad i stepen razvoja omladinske politike u lokalnim zajednicama koje će zatim proći obuku, formulisati zajedničku inicijativu i uz mentorsku i finansijku podršku KOMS-a realizovati inicijativu.

Druga radionica/diskusija mladih - Na koji način se trenutno u Srbiji prava deteta ostvaruju i koji je položaj dece i mladih u procesu pridruživanja Srbije EU?

Drugi ZOOM sastanak. 10.5.2020. Kraljevo. Tema: Na koji način se trenutno u Srbiji prava deteta ostvaruju i koji je položaj dece i mladih u procesu pridruživanja Srbije EU?