Lešnici iz Prijepolja kroz čokoladne proizvode stižu u celu Evropu

Prema procenama iz 2018. godine u Srbiji se pod zasadima leske nalazilo između 1.000 i 1.200 hektara. Plantaže lešnika zahtevaju veliki rad i ulaganja, ali proizvođači ovih koštunjavih plodova nemaju problema sa plasiranjem i prodajom svog proizvoda. Jedan od retkih većih zasada lešnika u opštini Prijepolje, nalazi se u Lučicama. Porodica Divac na površini od dva hektara već 15 godina gaji lešnike.

Položaj i prava dece i mladih sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Čajetina u kontekstu evropskih integracija

Udruženje građana „Zlatiborski krug“ iz Čajetine i Užički centar za prava deteta su realizovli nekoliko aktivnosti sa decom i mladima na temu „Položaj i prava dece i mladih sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Čajetina u kontekstu evropskih integracija“, od marta do juna 2020.godine u kojima je učesvovalo oko 700 dece i mladih.

Usvojena Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine

Vlada Republike Srbije je na sednici 21. maja 2020. godine usvojila Strategiju za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine sa Akcionim planom za 2020. i 2021. godinu za primenu navedene strategije.

Pokretačka snaga čiji se glas ne čuje

Ukoliko želimo aktivne građane koji su deo demokratskog društva, mlade koji su informisani i promišljaju, ostaju ovde i bore se za unapređenje zajednica u kojima žive, moramo im ukazati na prava koja imaju, uključiti ih u procese odlučivanja i pružiti prostor da iskažu svoje mišljenje.

Deset mera za zdravlje nacije

Gradovi poput Milana, Pariza i Brisela, Berlina, Budimpešte, Bogote i Dablina, već su sproveli ili će početkom maja sprovesti radikalne odluke u korist pešačenja i vožnje bicikla kao vidova aktivnog transporta građana. Gde je Beograd i šta bi država trebalo da učini?

Partneri na istom zadatku, a ne suparnici vlasti

Već duži niz godina imamo utisak da je učešće građana u procesu donošenja odluka na lokalu sporadično i zanemarljivo. Aktivnosti građana i udruženja građana na ovom polju su retke, a i kada ih ima, često ostanu nevidljive za veliki deo javnosti. Veliki deo odgovornosti za ovakvo stanje leži na funkcionerima ‒ donosiocima odluka koji, po pravilu, odgovaraju jedino političkim strankama koje su ih kandidovale i smatraju da su im građani na izborima u celosti preneli pra

Održan peti konsultativni sastanak ne programu Odlučionice - Sjenica

Krovna organizacija mladih Sribje je u petak 22.05.2020. održala peti konsultativni sastanak u sklopu konsultativnog procesa koji se odvija sa opštinama/gradovima koji su aplicirali za učešće u projektu Odlučionice. Cilj procesa jeste da se bolje upozna dosadašnji rad i stepen razvoja omladinske politike u lokalnim zajednicama koje će zatim proći obuku, formulisati zajedničku inicijativu i uz mentorsku i finansijku podršku KOMS-a realizovati inicijativu.

Položaj i prava dece i mladih sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Čajetina u kontekstu evropskih integracija -pripremne aktivnosti-

Udruženje građana „Zlatiborski krug“ iz Čajetine i UCPD su realizovali pripremne aktivnosti u realizaciji projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“.

ZOOMIRAMO POZICIJU MLADIH -diskusija-

U nedelju, 17. maja 2020., putem Zoom konferencije, diskutovali smo na temu položaja dece i mladih iz osetljivih i marginalizovanih grupa tokom izolacije: koje kategorije mladih su najviše pogođene, čija prava su bila najugroženija i najteže ostvariva usled zabrane kretanja, prekida nastave, prekida svih socijalnih usluga i podrške koje su pojedinim kategorijama stanovništva neophodne.

Održan četvrti konsultativni sastanak na programu Odlučionice - Ćićevac

Krovna organizacija mladih Sribje je u sredu 13.05.2020. održala četvrtikonsultativni sastanak u sklopu konsultativnog procesa koji se odvija sa opštinama/gradovima koji su aplicirali za učešće u projektu Odlučionice. Cilj procesa jeste da se bolje upozna dosadašnji rad i stepen razvoja omladinske politike u lokalnim zajednicama koje će zatim proći obuku, formulisati zajedničku inicijativu i uz mentorsku i finansijku podršku KOMS-a realizovati inicijativu.

Druga radionica/diskusija mladih - Na koji način se trenutno u Srbiji prava deteta ostvaruju i koji je položaj dece i mladih u procesu pridruživanja Srbije EU?

Drugi ZOOM sastanak. 10.5.2020. Kraljevo. Tema: Na koji način se trenutno u Srbiji prava deteta ostvaruju i koji je položaj dece i mladih u procesu pridruživanja Srbije EU?

Predlog za Usvajanje pravilnika o participaciji i informisanju učenika u obrazovno-vaspitnom sistemu

Užički centar za prava deteta je izradio „Analizu javne politike sa preporukama za njeno unapređenje - participacija, građanska i politička prava u obrazovanju“.

Održan treći konsultativni sastanak na programu Odlučionice - Kuršumlija

Krovna organizacija mladih Sribje je u utorak 05.05.2020. održala treći konsultativni sastanak u sklopu konsultativnog procesa koji se odvija sa opštinama/gradovima koji su aplicirali za učešće u projektu Odlučionice. Sastanak je realizovan preko ZOOM platforme sa lokalnim koordinatorima i mladima iz opštine Kuršumlija. Cilj procesa jeste da se bolje upozna dosadašnji rad i stepen razvoja omladinske politike u lokalnim zajednicama koje će zatim proći obu

Održan regionalni sastanak krovnih saveza

Krovna organizacija mladih Srbije je 27.04. organizovao online sastanak regionalnih krovnih saveza na kom su učestovavli predstavnici Mladinskog saveza Slovenije – MSS, Nacionalnog kongresa mladih Albanije – KRK, Crnogorskog omladinski forum - COF, Vijeća mladih Brčko diskrikt – VSMBD, Mreže mladih Hrvatske – MMH kao i Vjeća mladih Federacije BiH – VMFBiH. Sastanak je organizovan sa ciljem boljeg umrežavanja krovnih saveza kroz razgovor o trenutnim deša

Održan drugi konsultativni sastanak na programu Odlučionice - Boljevac

Krovna organizacija mladih Sribje je u petak 24.04.2020. održala drugi konsultativni sastanak u sklopu konsultativnog procesa koji se odvija sa opštinama/gradovima koji su aplicirali za učešće u projektu Odlučionice. Cilj procesa jeste da se bolje upozna dosadašnji rad i stepen razvoja omladinske politike u lokalnim zajednicama koje će zatim proći obuku, formulisati zajedničku inicijativu i uz mentorsku i finansijku podršku KOMS-a realizovati inicijativu.

Inicijativa za praćenje prava osoba sa invaliditetom COVID-19

Ova inicijativa teži da prikupi informacije o: *iskustvima osoba sa invaliditetom *odgovorima država na vanrednu situaciju u odnosu na ovu specifičnu populaciju.Da biste popunili anketu koja je dostupna na više jezika posetite internet stranicu: https://www.covid-drm.org/ #COVID_DRM