Preko 120 nastavnika u Srbiji pohađalo seminare medijske pismenosti

Prosvetni radnici iz pet osnovnih škola u Srbiji tokom ovog polugodišta pohađali su seminare medijske i informacione pismenosti, u sklopu projekta „Digitalni pogon“, najvećeg projekta na polju medijske pismenosti koji se trenutno finansira u Srbiji. Sprovode ga Novosadska novinarska škola i Biblioteka Plus.

Održan festival kreativnih veština u Beogradu

Medijsko opismenjavanje učenika i učenica ne bi trebalo podrazumevati kao zadatak samo jednog predmeta, već je neophodno inkorporirati ga u sve predmete na kreativne načine – zajednički je stav učesnika i učesnica Festivala Kreativnih veština u organizaciji Biblioteke plus i Novosadske novinarske škole.

Mediji- čuvari demokratije u društvu ugrožene slobode izražavanja

Uloga medija, koji se smatraju ogledalom jednog društva i nose naziv „psi čuvari“ odnosno kontrolori vlasti, je da budno prate aktivnosti vlasti u ime građana. Postavlja se pitanje koliko od 2.034 medija koliko ih je upisano u Agenciji za privredne registre u Srbiji, zaista igra svoju ulogu u društvu, ili su u fokus stavljeni neki drugi interesi, interesi vlasti na primer.

Završen 4. Festival Glas anđela – Tijana Jurić

29. i 30. juna u Bajmoku, selu nadomak Subotice, održan je četvrti festival "Glas anđela - Tijana Jurić". Prve festivalske večeri održana je predstava "Art", u izvođenju Milana Laneta Gutovića, Miljana Prljete i Marka Gvera. Druge večeri se dvanaestoro talentovane dece takmičilo za laskavu titulu "glasa anđela", koju su odlukom žirija ponele sestre Jana i Dunja Mihajlović iz Jakova. Ovogodišnji festival uveličale su organizacije i pojedinci, od

"EKOLOŠKI SAVET" za Fiskalni savet

Nakon saopštenja za javnost Fiskalnog saveta u kojem se očekuju veća izdvajanja države i lokalnih samouprava u zaštitu životne sredine, odnosno povećanje ulaganja sa 0,7% na 1,3% BDP-a, Podrinjski anti korupcijski tim pozdravlja ovakav stav Fiskalnog saveta, ali i podseća da su očekivanja predsednika saveta o učešću lokalnih samouprava u ovom procesu nerealna, bez istinske fiskalne decentralizacije i ozbiljne analize prihoda i rashoda pojedinih republičkih javnih p

Organizacije civilnog društva i medija na Paliću o javnim politikama i zagovaranju

Predstavnici 20 partnerskih organizacija civilnog društva i medija su od 18-20. juna 2018. godine pohađali obuku na Paliću, četvrtu po redu u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Studijska poseta Bugarskoj u okviru programa razmene iskustva

U okviru programa razmene iskustva ,u periodu od 24.- 26. juna 2018.godine, organizovali smo studijsku posetu.Tom prilikom posetili smo dve organizacije, u Sofiji u Bugarskoj, koje su relevantne za naš rad.

Odgovarajuća zaštita intelektualne svojine – Potencijal za Srbiju

U protekloj godini, Evropska patentna organizacija zabeležila je rekordan broj prijava za zaštitu patenata – čak 166 hiljada. Od 38 država članica organizacije, od kojih je 28 članica EU, najviše prijava imale su Nemačka, Francuska i Švajcarska, dok se Srbija našla na 34. mestu, sa 12 prijava. Samo u Evropskoj uniji, industrija zasnovana na pravu intelektualne svojine generiše oko 42% bruto domaćeg proizvoda i čini 38% radnih mesta.

Struktuirani dijalog: Lokalna inicijativa u Sremskoj Mitrovici

U ponedeljak 25. juna se realizovala lokalna inicijativa u Sremskoj Mitrovici. Akcija je imala za cilj da se mladi upoznaju sa donosiocima odluka, da zajedno nešto urade za svoje grad, kao i da razgovaraju o problemima sa kojima se suočavaju i kako mogu da doprinesu razvoju politika za mlade u gradu.

Deli: Regionalna ekonomska zajednica prilika za ubrzanje evropskih integracija

Povodom predstojeće konferencije Zapadni Balkan: Ekonomska saradnja u kontekstu proširenja, poslanik u Evropskom parlamentu, Andor Deli, za portal European Western Balkans izjavio je da je regionalna ekonomska zajednica na Zapadnom Balkanu dobra prilika da se države regiona povežu u trgovinskom smislu i time ubrzaju proces evropskih integracija.

„Neotvaranje poglavlja politička odluka EU zbog manjka napretka u reformama“

Srbija ne otvara dovoljno pregovaračkih poglavlja pre svega zbog nedovoljnog napretka u oblasti vladavine prava, zaključak je tribina „Zbog čega Srbija ne otvara više pregovaračkih poglavlja”, koja je održana danas u Medija centru.

Protest protiv izgradnje mini hidrocentrala na Staroj planini

U organizaciji Saveza mesnih zajednica Stare planine održan je 23.06.2018. godine u Pirotu protest protiv izgradnje mini hodrocentrala na Staroj planini. Ovo je prepodnevni protest održan u 11h a za 18h zakazan je novi u Rakiti.

Sastanak sa organizacijama civilnog društva u vezi izrade priloga za izveštavanje o napretku Srbije u EU

MDRI-S je 22. juna 2018. godine, u svojim prosotrijama održala sastanaka sa organizacijama civilnog društva u vezi izrade priloga za izveštavanje o napredku Srbije u procesu pristupanja Srbije EU.

Otvaranje dva nova poglavlja: Nagrada ili opomena Beogradu

Sudeći prema signalima koji su stigli od predstavnika zvaničnog Brisela i Beograda,Evropska unija će u ponedeljak 25. juna dati “zeleno svetlo” za otvaranje najverovatnije dva poglavlja u pregovorima o pristupanju Srbije tom bloku – za Poglavlje 13 – ribarstvo i Poglavlje 33 – finansijske i budžetske odredbe.

Stabilnost Zapadnog Balkana prioritet predstojećeg austrijskog predsedavanja EU

Dok se polako sležu utisci oko Samita u Sofiji i rezultata Bugarskog predsedavanja Savetom Evropske unije, Austrija je uveliko spremna da preuzme tu ulogu prvog jula. Iz slogana budućeg predsedavanja – „Evropa koja štiti“, može se zaključiti da će glavni prioritet zvaničnog Beča biti usmeren na bezbednost i borbu protiv ilegalnih migracija.

Udruženi u sprečavanju krivolova ptica

Problem ugrožavanja ptica nije problem jednog dela Srbije, već zahvata celu zemlju i predstavlja najdirektniju opasnost po opstanak brojnih ugroženih vrsta ptica. Imajući tu činjenicu u vidu Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije je odlučilo da uključi lokane organizacije koje se bave zaštitom životne sredine i pojedince u sprečavanje krivolova.

Zakonodavstvo Srbije usklađeno sa EU do 2021 – Realna ili optimistična procena?

Vlada Srbije je početkom marta usvojila treći revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA). Ovaj sveobuhvatni program predstavlja najznačajniji dokument u procesu pristupanja Srbije EU, jer u sebi sadrži detaljne korake koje država treba da preduzme kako bi u potpunosti uskladila domaće zakonodavstvo sa zakonodavstvom Unije pre nego što postane njena punopravna članica. U NPAA Srbija je postavila i okvirne rokove do kada svaki pravni akt treba d

Organizacije civilnog društva i mediji u studijskoj poseti Briselu

Predstavnici 20 partnerskih organizacija civilnog društva i medija su od 28. maja do 1. juna 2018. godine, u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji” učestvovali u studijskoj poseti Briselu. Putovanje je obuhvatilo preko 30 sastanaka i poseta institucijama Evropske unije, organizacijama civilnog društva kao i medijima u Briselu.