Prezentacije šestog alternativnog izveštaja za pružaoce usluga iz oblasti socijalne zaštite

Tokom meseca septembra održane su tri prezentacije šestog alterantivnog izveštaja Prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji za šezdesettri pružaoca usluga u oblasti socijalne zaštite i predstavnika lokalne samouprave zaduženih za domen socijalne politike.