Doprinos procesu evropskih integracija direktno u Briselu

U periodu od 19. do 23. marta partneri na projektu „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ posetili su institucije Evropske unije (EU), organizacije civilnog društva i medije u Briselu.

Шеста седница НО ЈКП „Градска топлана“

Дана 19.03.2018. године, са почетком у 8 часова, одржана је шеста седница надзорног одбора на којој је присуствовала Чедослава Ристић, као представник УПСС у празној столици.

Zaključci sa nacionalnih konsultacija o medijskoj pismenosti

Projekat Novosadske novinarske škole i Biblioteke plus naredne tri godine baviće se transformacijom osnovnoškolskog i srednjoškolskog sistema u formi uvođenja medijske i informacione pismenosti u nastavu kao i transformacijom školskih biblioteka.

PREDSTAVNICI EDUKATIVNOG CENTRA KRUŠEVAC I PROAKTIV-a U POSETI „JUŽNIM VESTIMA“

Partnerske organizacije na projektu „Paket usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrzovanja u svet rada“, Edukativni centar Kruševac (ECK) i PROAKTIV, organizovale su 12. marta, posetu redakciji „Južnih vesti“ u Nišu.

Radni sastanak - "Path of Deinstitutionalization-Urgent Moves (PODIUM)"

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S, u svojim prostorijama, 8. i 15. marta 2018.godine, organizovala je PODIUM radni sastanak. Radnom sastanku prisustvovali su predstavnici i predstavnice civilnog sektora i relevantnih institucija. Na radnom sastanku diskutovalo se o koracima neophodnim za proces deinstitucionalizacije i unapređivanju usluga namenjenim životu u zajednici.

Predlog praktične politike

Užički centar za prava deteta je izradio predlog praktične politike “Zagovaranje za kreiranje i primenu Lokalnog međusektorskog protokola o saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja”. Dokument treba da doprinese rešavanju praktičnih problema vezanih za implementaciju prava deteta na lokalnom nivou – u ovom slučaju sinhronizovanom delovanju institucija u slučajevima nasilja nad decom

Javna akcija u Bajinoj Bašti: „Obuj tuđe cipele“

Kancelarija za mlade Bajina Bašta, Udruženja dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja i Užički centar za prava deteta odžali su 09.03.2018 godine javni događaj na otvorenom pod nazivom „Obuj tuđe cipele“. Radionica je bila namenjena srednjoškolcima, ali i svim ostalim zainteresovanim sugrađanima i imala je za cilj podizanje svesti o prirodi teskoća sa kojima se susreću deca/osobe sa invaliditetom kao i o načinima pružanja podrške i unapređen

Dug put do usklađivanja sa poljoprivrednom politikom EU

Dok je u Poglavlju 13 – ribarstvo, Srbija najdalje otišla, jer je Vlada usvojila i dostavila Evropskoj komisiji pregovaračku poziciju u novembru prošle godine, te se otvaranje ovog poglavlja očekuje na narednoj međuvladinoj konferenciji, potreban je dodatni napor i brojne aktivnosti u okviru drugih poglavlja iz oblasti poljoprivrede, ne bi li se Srbija uskladila sa pravnim tekovinama i praksom Evropske unije.

Radionice za srednjoškolce u Kancelariji za mlade Bajina Bašta “Prihvatanje različitosti”

U prostorijama Kancelarije za mlade Bajina Bašta, 27.02. i 5. 03. 2018 godine, održane su dve radionice na temu „Prihvatanje različitosti“, namenjene srednjoškolcima. Učesnici su imali priliku da se upoznaju, nauče i razmene informacije po pitanju najčešćih oblika smetnji u razvoju dece, načinima diskriminacije dece sa smetnjama u razvoju, da osveste načine podrške koju mogu pružiti institucije, pojedinci, vršnjaci.

Ne ptice u žice!

Hvatanje ptica podrazumeva različite aktivnosti koje dovode do nezakonitog uzimanja živih jedinki divljih vrsta iz slobodne prirode zarad njihovog držanja u zatočeništvu, nezakonite prodaje ili ubijanja. Pozivamo građane da slučajeve nezakonitog hvatanja, držanja i trgovane divljim pticama prijave nadležnim organima ili Timu za borbu protiv krivolova Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

VII međunarodni dani energetike i investicija

U Novom Sadu su 1. i 2. marta 2018. održani VII međunarodni dani energetike i investicija. U fokusu ovogodišnjeg skupa bile su aktuelne teme iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, građevinarstva i zaštite životne sredine, kao što su upravljanje vodama, održiva i zelena gradnja, zelena energija, klimatske promene i javno-privatno partnerstvo i ESCO.

Obuka "Uštede energije kao rezultat upravljanja podacima" u Priboju

U Domu kulture “Pivo Karamatijević” u Priboju je 21. i 22. februara održana je obuka pod nazivom “Uštede energije kao rezultat upravljanja podacima”, u organizaciji RES fondacije i Beogradske otvorene škole u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor i Opštinom Priboj.

Пета седница НО ЈКП „Градска топлана“ - Извештај

Представник синдиката је тражио покретање поступка у циљу потписивања Анекса 2 Владе Републике Србије о акцији комуналног сектора за исплату солидарне помоћи радницима топлане у 2018. години имајући у виду да топлана није извршила исплату солидарне помоћи у 2017. години.

Pregovori Srbije sa EU treba da (p)ostanu vlasništvo građana

Civilno društvo i mediji imaju neprocenjivu ulogu u pristupanju Srbije sa EU. Pročitajte na koje načine civilno društvo i mediji mogu da učestvuju u procesu i kako mogu da pomognu da se građani bolje informišu i imaju bolji pristup procesu odlučivanja.

TEHNIKE MAPIRANJA I IZRADE IZVEŠTAJA SA PREPORUKAMA U FOKUSU ZAVRŠNE OBUKE PARTNERSKIH ORGANIZACIJA

U okviru projekta “Paket usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada”, završni (treći) modul obuke predstavnika partnerskih organizacija, Edukativnog centra Kruševac (ECK) i niškog PROAKTIV-a, održan je od 28. februara do 2. marta u Vrnjačkoj Banji. Tom prilkom precizirane su tehnike mapiranja lokalnih javnih politika, praksi i relevantnih aktera u oblasti karijernog razvoja i zapošljivosti mladih.

PETA REDOVNA SEDNICA NADZORNOG ODBORA JKP „GRADSKA TOPLANA“

Peta redovna sednica Nadzornog odbora JKP Gradska toplana je zakazana za 08. mart 2018. godine u poslovnoj sali preduzeća u 8:00 časova. Sednici će prisustvovati, kao predstavnik „prazne stolice“, članica UPSS Čedoslava Ristić.

U 2017. godini u Srbiji iz budžeta potrošeno 11 miliona evra za sufinansiranje javnog informisanja

Nezavisno iudruženje novinara Srbije (NUNS) redovno monitoringuje proces sufinansiranja medijskih sadržaja u javnom interese u javnom informisanju. Ovaj tekst je proistekao iz NUNS-ove baze podataka o sufinansiranju medijskih projekata budžetskims redstvima na svim državnim nivoima u periodu od 1. januara do 31. decembra 2017. godine.